Dnevni konformni koeficijenti – novembar 2005. godine

Na osnovu objavljenog podatka o rastu cena na malo u SCG za novembar 2005. godine od 1,2% (indeks 101,2) i fiksne stope od 0,5%,
stopa zatezne kamate za NOVEMBAR 2005. godine iznosi  1,7060 %.
Dnevni konformni koeficijenti za NOVEMBAR (i decembar do objavljivanja podataka o rastu cena na malo u decembru za SCG) 2005. godine su: 

Dani 

DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI ZA NOVEMBAR
(i decembar do objavljivanja novog podatka)
ZA ZATEZNU KAMATU OD 1,7060 % 

 

za 30 dan 

za 31 dana 

0.00056403 

0.00054583 

0.00112838 

0.00109196 

0.00169304 

0.00163838 

0.00225803 

0.00218511 

0.00282333 

0.00273213 

0.00338895 

0.00327945 

0.00395489 

0.00382707 

0.00452115 

0.00437499 

0.00508773 

0.00492321 

10 

0.00565463 

0.00547173 

11 

0.00622185 

0.00602054 

12 

0.00678939 

0.00656966 

13 

0.00735725 

0.00711907 

14 

0.00792543 

0.00766879 

15 

0.00849393 

0.00821881 

16 

0.00906275 

0.00876912 

17 

0.00963189 

0.00931974 

18 

0.01020135 

0.00987066 

19 

0.01077113 

0.01042187 

20 

0.01134124 

0.01097339 

21 

0.01191166 

0.01152521 

22 

0.01248241 

0.01207733 

23 

0.01305348 

0.01262975 

24 

0.01362487 

0.01318248 

25 

0.01419659 

0.01373550 

26 

0.01476862 

0.01428883 

27 

0.01534098 

0.01484246 

28 

0.01591367 

0.01539639 

29 

0.01648667 

0.01595062 

30 

0.01706000 

0.01650516 

31 

 

0.01706000