Dnevni konformni koeficijenti – februar 2002. godine

Zatezna kamata se utvrđuje na način propisan Zakonom o visini stope zatezne kamate (“Sl. list SRJ”, br. 9/2001) i shodno tome, a na osnovu objavljenog podatka o rastu cena na malo u SRJ u februaru 2002. god. od 1,0% (indeks 101,0) i fiksne stope od 0,5%,
stopa zatezne kamate za FEBRUAR 2002. godine iznosi 1,5050%
Dnevne konformne koeficijente za februar 2002. godine i mart (do objavljivanja novih podataka), dajemo u nastavku:

Dani

DNEVNI KONFORMNI
KOEFICIJENTI ZA FEBRUAR
za zateznu kamatu od 1.505%
(i mart do objavljivanja novih podataka)

za 28 dana

za 31 dan

1

0.00053364

0.00048198

2

0.00106756

0.00096420

3

0.00160177

0.00144665

4

0.00213626

0.00192933

5

0.00267104

0.00241224

6

0.00320610

0.00289538

7

0.00374145

0.00337876

8

0.00427708

0.00386237

9

0.00481300

0.00434622

10

0.00534921

0.00483030

11

0.00588570

0.00531461

12

0.00642248

0.00579915

13

0.00695955

0.00628393

14

0.00749690

0.00676894

15

0.00803454

0.00725419

16

0.00857246

0.00773967

17

0.00911067

0.00822538

18

0.00964917

0.00871133

19

0.01018796

0.00919751

20

0.01072704

0.00968393

21

0.01126640

0.01017058

22

0.01180605

0.01065746

23

0.01234599

0.01114458

24

0.01288621

0.01163194

25

0.01342673

0.01211952

26

0.01396753

0.01260735

27

0.01450862

0.01309541

28

0.01505000

0.01358370

29

 

0.01407223

30

 

0.01456100

31

 

0.01505000