Dnevni konformni koeficijenti – januar 2002. godine

Zatezna kamata se utvrđuje na način propisan Zakonom o visini stope zatezne kamate („Sl. list SRJ“, br. 9/2001) i shodno tome, a na osnovu objavljenog podatka o rastu cena na malo u SRJ u januaru 2002. god. od 0,7% (indeks 100,7) i fiksne stope od 0,5%,

stopa zatezne kamate za JANUAR 2002. godine iznosi 1,2035%

Dnevne konformne koeficijente za januar 2002. godine i februar (do objavljivanja novih podataka), dajemo u nastavku:

Dani
DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI ZA JANUAR
(i februar do objavljivanja novog podatka)
za zateznu kamatu od 1.2035%
za 31 dan
za 28 dana
1
0.00038598
0.00042735
2
0.00077211
0.00085488
3
0.00115840
0.00128259
4
0.00154482
0.00171048
5
0.00193140
0.00213856
6
0.00231813
0.00256682
7
0.00270501
0.00299527
8
0.00309204
0.00342389
9
0.00347921
0.00385270
10
0.00386654
0.00428170
11
0.00425401
0.00471087
12
0.00464164
0.00514023
13
0.00502941
0.00556978
14
0.00541734
0.00599950
15
0.00580541
0.00642941
16
0.00619363
0.00685951
17
0.00658201
0.00728979
18
0.00697053
0.00772025
19
0.00735920
0.00815089
20
0.00774803
0.00858172
21
0.00813700
0.00901274
22
0.00852612
0.00944394
23
0.00891540
0.00987532
24
0.00930482
0.01030689
25
0.00969439
0.01073864
26
0.01008412
0.01117057
27
0.01047399
0.01160269
28
0.01086402
0.01203500
29
0.01125420
30
0.01164452
31
0.01203500