Dnevni konformni koeficijenti – jul 2005. godine

Na osnovu objavljenog podatka o rastu cena na malo u SCG za jul 2005. godine od 1,9% (indeks 101,9) i fiksne stope od 0,5%,
stopa zatezne kamate za JUL 2005. iznosi 2,4095%.
Dnevni konformni koeficijenti za JUL (i avgust do objavljivanja podataka o rastu cena na malo u avgustu) 2005. godine su:

Dani

DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI ZA JUL
(i avgust do objavljivanja novog podatka)
ZA ZATEZNU KAMATU OD 2,4095%

za 31 dan

1

0,00076834

2

0,00153726

3

0,00230678

4

0,00307689

5

0,00384759

6

0,00461889

7

0,00539077

8

0,00616325

9

0,00693632

10

0,00770999

11

0,00848425

12

0,00925910

13

0,01003456

14

0,01081060

15

0,01158724

16

0,01236448

17

0,01314232

18

0,01392076

19

0,01469979

20

0,01547942

21

0,01625965

22

0,01704048

23

0,01782191

24

0,01860394

25

0,01938657

26

0,02016980

27

0,02095364

28

0,02173807

29

0,02252311

30

0,02330875

31

0,02409500