Dnevni konformni koeficijenti – jun 2002. godine

Zatezna kamata se utvrđuje na način propisan Zakonom o visini stope zatezne kamate (“Sl. list SRJ”, br. 9/2001) i shodno tome, a na osnovu objavljenog podatka o rastu cena na malo u SRJ u junu 2002. god. od 0,5% (indeks 100,5) i fiksne stope od 0,5%,
stopa zatezne kamate za JUN 2002. godine iznosi 1,0025%*
Dnevne konformne koeficijente za jun 2002. godine i jul (do objavljivanja novih podataka), dajemo u nastavku:

Dani

DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI ZA JUN
(i jul do objavljivanja novog podatka)
za zateznu kamatu od 1.0025%

za 30 dana

za 31 dan

1

0.00033256

0.00032183

2

0.00066523

0.00064376

3

0.00099801

0.00096580

4

0.00133090

0.00128794

5

0.00166390

0.00161018

6

0.00199701

0.00193253

7

0.00233023

0.00225498

8

0.00266356

0.00257753

9

0.00299701

0.00290019

10

0.00333056

0.00322295

11

0.00366423

0.00354582

12

0.00399800

0.00386879

13

0.00433189

0.00419186

14

0.00466589

0.00451504

15

0.00500000

0.00483832

16

0.00533422

0.00516171

17

0.00566855

0.00548520

18

0.00600300

0.00580879

19

0.00633755

0.00613249

20

0.00667222

0.00645629

21

0.00700699

0.00678020

22

0.00734188

0.00710421

23

0.00767688

0.00742832

24

0.00801199

0.00775254

25

0.00834721

0.00807687

26

0.00868255

0.00840129

27

0.00901799

0.00872583

28

0.00935355

0.00905046

29

0.00968922

0.00937520

30

0.01002500

0.00970005

31

0.01002500


*Od 5.05.2002. na neblagovremeno plaćene poreze plaća se kamata po stopi zatezne kamate, prema Zakonu o izmeni Zakona o osnovama poreskog sistema (“Sl. list SRJ”, br. 23/02).