Dnevni konformni koeficijenti – mart 2002. godine

Zatezna kamata se utvrđuje na način propisan Zakonom o visini stope zatezne kamate („Sl. list SRJ“, br. 9/2001) i shodno tome, a na osnovu objavljenog podatka o rastu cena na malo u SRJ u martu 2002. god. od 0,8% (indeks 100,8) i fiksne stope od 0,5%,
stopa zatezne kamate MART 2002. godine iznosi 1,304%

Dnevne konformne koeficijente za mart 2002. godine i april (do objavljivanja novih podataka), dajemo u nastavku:

Dani
DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI
ZA MART (i april do objavljivanja novog podatka)
za zateznu kamatu od 1.304%
za 31 dan
za 30 dana
1
0.00041801
0.00043195
2
0.00083620
0.00086409
3
0.00125456
0.00129641
4
0.00167310
0.00172892
5
0.00209182
0.00216162
6
0.00251070
0.00259450
7
0.00292977
0.00302757
8
0.00334900
0.00346083
9
0.00376842
0.00389428
10
0.00418801
0.00432791
11
0.00460777
0.00476173
12
0.00502771
0.00519574
13
0.00544783
0.00562993
14
0.00586812
0.00606431
15
0.00628858
0.00649888
16
0.00670923
0.00693364
17
0.00713004
0.00736859
18
0.00755104
0.00780372
19
0.00797221
0.00823904
20
0.00839355
0.00867455
21
0.00881508
0.00911025
22
0.00923677
0.00954613
23
0.00965865
0.00998221
24
0.01008070
0.01041847
25
0.01050293
0.01085492
26
0.01092533
0.01129156
27
0.01134791
0.01172838
28
0.01177067
0.01216540
29
0.01219360
0.01260261
30
0.01261671
0.01304000
31
0.01304000