Dnevni konformni koeficijenti – oktobar 2005. godine

Na osnovu objavljenog podatka o rastu cena na malo u SCG za oktobar 2005. godine od 1,6% (indeks 101,6) i fiksne stope od 0,5%,
stopa zatezne kamate za OKTOBAR 2005. godine iznosi 2,108 %.  
Dnevni konformni koeficijenti za OKTOBAR (i novembar do objavljivanja podataka o rastu cena na malo u novembru za SCG) 2005. godine su: 

Dani 

DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI ZA OKTOBAR
(i novembar do objavljivanja novog podatka)
ZA ZATEZNU KAMATU OD 2,108% 

za 31 dan

za 30 dana 

0.00067316

0.00069560

0.00134677

0.00139169

0.00202084

0.00208827

0.00269535

0.00278532

0.00337033

0.00348287

0.00404575

0.00418089

0.00472164

0.00487941

0.00539797 

0.00557841

0.00607476

0.00627789

10 

0.00675201

0.00697786

11 

0.00742972

0.00767832

12 

0.00810788

0.00837927

13 

0.00878649

0.00908070

14 

0.00946557

0.00978262

15 

0.01014510

0.01048503

16 

0.01082508

0.01118793

17 

0.01150553

0.01189132

18 

0.01218643

0.01259519

19 

0.01286779

0.01329956

20 

0.01354961

0.01400442

21 

0.01423189

0.01470976

22 

0.01491463

0.01541560

23 

0.01559783

0.01612193

24 

0.01628149

0.01682875

25 

0.01696561

0.01753606

26 

0.01765019

0.01824386

27 

0.01833523

0.01895216

28 

0.01902073

0.01966094

29 

0.01970669

0.02037023

30 

0.02039311

0.02108000

31 

0.02108000