Dnevni konformni koeficijenti – septembar 2002. godine

Zatezna kamata se utvrđuje na način propisan Zakonom o visini stope zatezne kamate („Sl. list SRJ“, br. 9/2001). Na osnovu objavljenog podatka o rastu cena na malo u SRJ u septembru 2002. godine od 0,9% (indeks 100,9) i fiksne stope od 0,5%.
stopa zatezne kamate za SEPTEMBAR 2002. godine iznosi 1,4045%*
Dnevne konformne koeficijente za septembar 2002. godine i oktobar (do objavljivanja novih podataka), dajemo u nastavku:

Dani

DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI ZA SEPTEMBAR
(i oktobar do objavljivanja novog podatka)
za zateznu kamatu od 1,4045%

za 30 dana

za 31 dan

1

0.00046502

0.00045001

2

0.00093025

0.00090023

3

0.00139570

0.00135065

4

0.00186137

0.00180127

5

0.00232725

0.00225209

6

0.00279335

0.00270312

7

0.00325967

0.00315435

8

0.00372620

0.00360578

9

0.00419295

0.00405742

10

0.00465992

0.00450926

11

0.00512710

0.00496130

12

0.00559450

0.00541355

13

0.00606212

0.00586600

14

0.00652996

0.00631865

15

0.00699801

0.00677151

16

0.00746629

0.00722457

17

0.00793478

0.00767783

18

0.00840348

0.00813130

19

0.00887241

0.00858498

20

0.00934155

0.00903885

21

0.00981091

0.00949293

22

0.01028049

0.00994722

23

0.01075029

0.01040171

24

0.01122031

0.01085640

25

0.01169054

0.01131130

26

0.01216100

0.01176641

27

0.01263167

0.01222172

28

0.01310256

0.01267723

29

0.01357367

0.01313295

30

0.01404500

0.01358887

31

0.01404500


*Od 5.05.2002. na neblagovremeno plaćene poreze plaća se kamata po stopi zatezne kamate, prema Zakonu o izmeni Zakona o osnovama poreskog sistema („Sl. list SRJ“, br. 23/02).