Informator broj 01/06 od 04.01.2006.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Podnošenje poreske prijave paušalno oporezovanih preduzetnika za 2006. godinu
 • Pregled osnovica, stopa i uplatnih računa za poreze za neka primanja
 • Obaveza izdavanja potvrde o isplaćenom bruto prihodu, troškovima, oporezivom prihodu i plaćenim javnim prihodima po odbitku

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

 • Indeksi cena na malo u RS za decembar 2005. godine
 • Indeksi troškova života u RS za decembar 2005. godine
 • Industrijska proizvodnja u RS za novembar 2005. godine (po područjima)
 • Izmene Odluke o uslovima i načinu plaćanja u gotovom novcu u dinarima za pravna lica i za fizička lica koja obavljaju delatnost
 • Uputstvo za postupanje sa menicama izdatim do 31. decembra 2002. godine
 • Članarine komorama od 1.01.2006. godine

Podnošenje pojedinačne poreske prijave (Obrazac PPP) za porez po odbitku

Obaveza izdavanja potvrde o isplaćenom bruto prihodu, troškovima, oporezivom prihodu i plaćenim javnim prihodima po odbitku

 • Model i popunjavanje obrasca Potvrde

Podnošenje prijava i utvrđivanje doprinosa za samostalne umetnike

 • Primer popunjenog Obrasca PPD-SU

Podnošenje poreske prijave paušalno oporezovanih preduzetnika za 2006. godinu

 • Primer popunjenog Obrasca PPDG-1

Promene u međunarodnim računovodstvenim standardima – PRIKAZ PROMENA u MRS 21, 38 i 40

Pregled osnovica, stopa i uplatnih računa za poreze za neka primanja

Pregled osnovica, stopa i uplatnih računa za poreze i doprinose za socijalno osiguranje za neka primanja