Informator broj 01/07 od 03.01.2007.

Izdvajamo iz ovog broja:
  • Podnošenje poreske prijave paušalno oporezovanih preduzetnika za 2007. godinu
  • Usklađeni dinarski iznosi poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara od 1. januara 2007. godine
  • Pregled osnovica, stopa i uplatnih računa za poreze na lična primanja (na koja se ne plaćaju doprinosi)

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

  • Indeksi cena na malo za decembar 2006. godine
  • Indeksi troškova života za decembar 2006. godine
  • Zatezna kamata za decembar 2006. godine
  • Eskontna stopa, kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode i zatezna kamata
  • Članarine komorama od 1.01.2007. godine
  • Instrukcije za povraćaj neutrošenih budžetskih sredstava na račun izvršenja budžeta Republike Srbije

Podnošenje pojedinačne poreske prijave (PPP) za porez po odbitku

Obaveza izdavanja potvrde o isplaćenom bruto prihodu, troškovima, oporezivom prihodu i plaćenim javnim prihodima po odbitku

Podnošenje prijave i utvrđivanje doprinosa za samostalne umetnike

  • Popunjavanje prijave – Obrasca PPD-SU

Podnošenje poreske prijave paušalno oporezovanih preduzetnika za 2007. godinu

Utvrđivanje svojstva osiguranog lica i overa isprave o zdravstvenom osiguranju počev od 1. januara 2007. godine

Usklađeni dinarski iznosi poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara od 1. januara 2007. godine

Računovodstveno obuhvatanje stalnih sredstava koja se drže za prodaju

MRS 12 – porezi iz dobitka

Pregled osnovica, stopa i uplatnih računa za poreze na lična primanja (na koja se ne plaćaju doprinosi)

Pregled osnovica, stopa i uplatnih računa za poreze i doprinose za socijalno osiguranje za neka primanja