Eskontna stopa, zatezna kamata, kamata – javni prihodi, u 2006. godini

Mesec

ESKONTNA STOPA NBS

Kamata za
neblagovremeno
plaćene javne
prihode (na
godišnjem
nivou)

ZATEZNA
KAMATA

MESEČNO

NA
GODIŠNJEM
NIVOU

podatak o
godišnoj stopi
objavljen u
„Sl. glasniku
RS“, br.

1

2

3

4

5

6

JANUAR/06

0,69%

8,5%

133/2003

23,5%

0,9020%

FEBRUAR/06

0,63%

8,5%

133/2003

23,5%

1,9070%

MART/06 

0,69%

8,5%

133/2003

23,5%

0,8015%

APRIL/06 

0,67%

8,5%

133/2003

23,5%

2,2085%

MAJ/06

0,69%

8,5%

133/2003

23,5%

2,0075%

JUN/06

0,67%

8,5%

133/2003

23,5%

0,5000%

JUL/06

0,69%

8,5%

133/2003

23,5%

0,5000%

AVGUST/06

0,69%

8,5%

133/2003

23,5%

1,2035%

SEPTEMBAR/06

0,67%

8,5%

133/2003

23,5%

0,5000%

OKTOBAR/06

0,69%

8,5%

133/2003

23,5%

0,5000%

NOVEMBAR/06

0,67%

8,5%

133/2003

23,5%

1,3040%

DECEMBAR/06

0,69%

8,5%

133/2003

23,5%

0,6005%

JANUAR/07

0,69%

8,5%

133/2003

23,5%

0,6005%

(do objavljivanja
podatka o rastu cena
na malo u RS za I/07)