Informator broj 03/03 od 17.01.2003.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Uredbe Vlade Republike Srbije o konverziji neizmirenih obaveza i načinu izmirivanja javnih prihoda dospelih do kraja 2001. godine za subjekte koji se privatizuju metodom javne aukcije i metodom javnog tendera
 • Sastavljanje godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2002. godinu
 • Sastavljanje konsolidovanog godišnjeg računa za 2002. godinu

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

 • Cene plemenitih metala na dan 31.12.2002. godine
 • Eskontna stopa NBJ u 2003. godini
 • Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS za decembar 2002. godine
 • Doprinosi komorama i zadružnim savezima od 1.01.2003. godine
 • Objavljen je novi Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem
 • Izmenjena je Odluka o merama koje se privremeno primenjuju u postupku kontrole obavljanja menjačkih poslova

Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode

Minimalna zarada za mesece januar – juni 2003. godine

Odgovori na neka aktuelna pitanja

 • Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Platni promet
 • Zakon o osnovama penzijskog i invalidskog osiguranja

Uredbe Vlade Republike Srbije o konverziji neizmirenih obaveza i načinu izmirivanja javnih prihoda dospelih do kraja 2001. godine za subjekte koji se privatizuju metodom javne aukcije i metodom javnog tendera

Sastavljanje obrazaca godišnjeg računa

Sastavljanje godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2002. godinu

Sastavljanje konsolidovanog godišnjeg računa za 2002. godinu