Minimalna neto zarada u 2003. godini

Na osnovu člana 84. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 70/01 i 73/01) koji je bio u primeni do 22.03.2005. godine, Vlada RS, sindikati: Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata, Ujedinjeni granski sindikat "Nezavisnost", Savez samostalnih sindikata Srbije i Unija poslodavaca Srbije, su sporazumno utvrđivali visinu minimalne neto zarade po satu za 2002, 2003, 2004. godinu i za period V-VI/2005 godine. 

Pregled minimalnih neto zarada po satu u 2003. godini dajemo u nastavku:
 

Rb.
Period 
IZNOS
Visina minimalne zarade objavljena
u "Sl. glasniku RS", broj:
1
2
3
4
 1.

januar – jun 2003. godine 

25,00 din/h
3/03 od 17.01.2003.
 2.

jul – decembar 2003. godine

27,00 din/h
75/03 od 25.07.2003.