Informator broj 04/01 od 22.01.2001.

Izdvajamo iz ovog broja:
  • Revalorizacija rate za prodate stanove pod 31.12.2000. godine
  • Način utvrđivanja zakupnine za stanove u društvenoj i državnoj svojini i svojini građna i koeficijent za utvrđivanje ove zakupnine za period januar – juni 2001.
  • Odluka o uslovima pod kojima se uvoz robe i usluga može plaćati unapred (“Službeni list SRJ”, br. 1/2001)
  • Odluka o uslovima i načinu obavljanja devizne dokumentarne kontrole (“Službeni list SRJ”, br. 1/2001)
  • Sastavljanje i podnošenje poreskog bilansa i poreske prijave za 2000. godinu
Aktuelni statistički i drugi podaci
 
Dodaci, naknade, ostala primanja i drugi prihodi
 
Nove (usklađene) najniže neto osnovice za III-VIII stepena stručnosti za obračun i plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje u primeni od 1. februara 2001. godine
 
Revalorizacija rate za prodate stanove pod 31.12.2000. godine
 
Način utvrđivanja zakupnine za stanove u društvenoj i državnoj svojini i svojini građna i koeficijent za utvrđivanje ove zakupnine za period januar – juni 2001.
 
Novi propisi o deviznom poslovanju
  • Odluka o uslovima pod kojima se uvoz robe i usluga može plaćati unapred (“Službeni list SRJ”, br. 1/2001)
  • Odluka o uslovima i načinu obavljanja devizne dokumentarne kontrole (“Službeni list SRJ”, br. 1/2001)
 
Sastavljanje i podnošenje poreskog bilansa i poreske prijave za 2000. godinu