Najniže osnovice za plaćanje doprinosa DO 31.05.2001. godine

Do 31.05.2001. godine najniže osnovice za I i II stepen stučne spreme su se menjale svakog meseca i iznosile su 40% od prosečne mesečne neto zarade u Republici, a za III do VIII stepena stručne spreme – tromesečno, prema rešenjima o najnižoj osnovici za obračun i plaćanje doprinosa za PIO donetih od strane Republičkog fonda PIO zaposlenih.
Prema tome, u nastavku dajemo pregled iznosa najniže osnovice posebno za I i II stepen stručne spreme, a posebno za III do VIII stepena stručne spreme:
  • Za I i II stepen stručnosti:
Najniža osnovica za I i II stepen stručnosti
Umanjenje najniže osnovice
za 50% (prema rešenjima Vlade RS)

Period primene

Podatak o prosečnoj zaradi u Republici

Podatak o prosečnoj zaradi objavljen u:

za mesec

prosečna zarada

"Sl. glasniku RS", broj:

od datuma:

1

2

3

4

5

6

7

1.321,60

660,80 

do 21.01.2001.

novembar/00

3.304

54/00

22.12.2000.

1.624,40 

812,20

od 22.01.2001. do 20.02.2001.

decembar/00

4.601

3/01

22.01.2001.

1.528,40 

764,20

od 21.02.2001. do 21.03.2001.

januar/01

3.821

13/01

21.02.2001.

1.634,80 

817,40

od 22.03.2001. do 19.04.2001.

februar/01

4.087

20/01

22.03.2001.

1.704,80 

– 

od 20.04.2001. do 24.05.2001.

mart/01

4.262

26/01

22.04.2001.

1.812,40 

od 25.05.2001. do 31.05.2001.

april/01

4.531

30/01

25.05.2001.

NAPOMENA: Umanjene najniže osnovice za 50% (kol. 2 prethodne tabele) – prema rešenjima Vlade RS (poslednje rešenje je objavljeno u "Sl. glasniku RS", br. 55/00 od 26.12.2000. godine), važile su za obračun i uplatu doprinosa do 31. marta 2001. godine (za određena preduzeća navedena u rešenjima, za poslodavce koji su zapošljavali pripravnike sa IV, VI, VII1, VII2 i VIII stepenom stručnosti u čijem je finansiranju učestvovao Republički zavod za tržište rada i za poslodavce koji su zapošljavali invalide u čijem je finansiranju učestvovao Republički zavod za tržište rada). Nakon ovog datuma Vlada RS nije donosila nova rešenja o umanjenju najniže neto osnovice.
  • Za III do VIII stepen stručnosti:
Stepen stručnosti

NAJNIŽE OSNOVICE

od 1.11.2000.
do 31.01.2001.
od 1.02.2001.
do 30.04.2001.
od 1.05.2001.
do 31.05.2001.

propisane

umanjene za 50%

propisane

umanjene za 50%

propisane

1

2

3

4

5

6

III

1.558

779,00

2.231

1.115,50

2.639

IV 

1.852 

926,00

2.652

1.326,00

3.137

V

2.336

1.168,00

3.344

1.672,00

3.956

VI 

2.515

1.257,50

3.601

1.800,50

4.260

VII1

3.312

1.656,00

4.742

2.371,00

5.609

VII2

3.700

1.850,00

5.297

2.648,50

6.266

VIII 

4.479

2.239,50

6.431

3.206,50

7.586

Objavljeno u "Sl. glasniku RS", broj:

38/00

 

5/01

 

27/01

Od 1.06.2001. godine iznose najnižih osnovica možete videti ovde: