Informator broj 05/07 od 01.02.2007.

Izdvajamo iz ovog broja:
  • Godišnji porez na dohodak građana za 2006. godinu
  • Registracija finansijskih izveštaja za 2006. godinu kod Agencije za privredne registre
  • Izmene Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Primanja koja imaju karakter zarade, naknade troškova i druga primanja

Revalorizacija rata za prodate stanove pod 31.12.2006. godine

Novousklađena poreska olakšica i način utvrđivanja poreske osnoviceod 1. februara 2007. godine

Iznosi usklađenih zakonom propisanih osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje pri isplatama od 1. februara 2007. godine

Granične neto vrednosti koje opredeljuju obrasce za preračun neto na bruto zarade, počev od 1. februara 2007. godine

Utvrđena je nova minimalna neto zarada po radnom času za isplate za period januar – jun 2007. godine

Informacija o načinu obračuna poreza na naknade zarada koje se isplaćuju na teret Zavoda za zdravstveno osiguranje

Informacija u vezi sa mestom plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje

Godišnji porez na dohodak građana za 2006. godinu

Registracija finansijskih izveštaja za 2006. godinu kod Agencije za privredne registre

Šema po kojoj će NBS vršiti kontrolu finansijskih izveštaja za 2006. godinu za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike

Izmene Kontnog okvira i obrazaca finansijskih izveštaja za banke i druge finansijske organizacije

Sastavljanje finansijskih izveštaja društva za osiguranje

Izmene Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

Nove odluke Narodne banke Srbije o deviznom poslovanju

  • Odluka o plaćanju, naplaćivanju, uplati i isplati koji se mogu vršiti u efektivnom stranom novcu
  • Odluka o načinu, rokovima i obrascima za evidentiranje kreditnih poslova sa inostranstvom

Pregled statističkih podataka za 2006. godinu