Najniža mesečna osnovica doprinosa u 2007. godini

Najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, prema članu 37. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 84/04, 61/05, 62/06), od 1.02.2007. godine čini iznos od 35% (do 31.01.2007. godine procenat je bio 40%, kada je izmenom Zakona – "Sl. glasnik RS", br. 62/06, promenjen) prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u prethodnom kvartalu za koji su objavljeni podaci Republičkog zavoda za statistiku. 
Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa utvrđuje i objavljuje ministar za poslove finansija, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju tog iznosa.

Pregled NAJNIŽIH OSNOVICA za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2007. godini (po periodima) dajemo u nastavku:
 

Period primene

Iznosi NAJNIŽE mesečne

osnovice doprinosa

"Sl. glasnik RS", br.

1

2

3

od 1.11.2006. do 31.01.2007.

12.851

94/06

od 1.02.2007. do 30.04.2007.

12.580

11/07

od 1.05.2007. do 31.07.2007.

12.265

38/07

od 1.08.2007. do 31.10.2007.

13.264

67/07

od 1.11.2007. do 31.01.2008.

13.687

98/07