Informator broj 07/07 od 02.03.2007.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Zaključak Vlade RS o pravu na dodatak za prekovremeni rad državnih službenika i nameštenika
 • Oporezivanje imovine za 2007. godinu
 • Sastavljanje i dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2006. godinu

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

 • Indeksi cena na malo za februar 2007. godine
 • Indeksi troškova života za februar 2007. godine
 • Zatezna kamata za februar 2007. godine
 • Eskontna stopa, kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode i zatezna kamata
 • Podaci o potrošačkoj korpi za januar 2007. i odnos prema prosečnoj neto zaradi
 • Industrijska proizvodnja u RS za januar 2007. godine (po područjima)
 • Odluka o članarini Privrednoj komori Kosova i Metohije za 2007. godinu
 • Zaključak o osnovici za obračun i isplatu plata za zaposlene koji dolaze u neposredan kontakt sa pacijentima u psihijatrijskim ustanovama

Zaključak Vlade RS o pravu na dodatak za prekovremeni rad državnih službenika i nameštenika

Zaključak Vlade RS o ocenjivanju državnih službenika za 2006. godinu

Oporezivanje imovine za 2007. godinu

 • Primeri popunjenih poreskih prijava PPI-1 i PPI-2

Sastavljanje i dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2006. godinu

Opšti akt o računovodstvu i računovodstvenim politikama za velika i srednja pravna lica

 • Primer opšteg akta – Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama

Potraživanja zaposlenih u slučaju stečaja

 • Prilog: Obrazac zahteva za ostvarivanje prava kod Fonda solidarnosti

Izmenjena poreska prijava

Izbegavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja umetnika i sportista

Službena mišljenja

 • Primena Zakona o porezu na dobit preduzeća