Eskontna stopa, zatezna kamata, kamata – javni prihodi, u 2007. godini

Mesec

ESKONTNA STOPA NBS

Kamata za
neblagovremeno
plaćene javne
prihode (na
godišnjem
nivou)

ZATEZNA
KAMATA

MESEČNO

NA
GODIŠNJEM
NIVOU

1

2

3

4

5

JANUAR/07

0,69% 

8,5% 

23,5%

0,9020%

FEBRUAR/07

0,63% 

8,5% 

23,5%

0,6005%

MART/07

0,69% 

8,5% 

23,5%

1,3040%

APRIL/07

0,67% 

8,5% 

23,5%

1,4045%

MAJ/07

0,69% 

8,5% 

23,5%

1,9070%

JUN/07

0,67% 

8,5% 

23,5%

1,1030%

JUL/07

0,69% 

8,5% 

23,5%

1,1030%

AVGUST/07

0,69% 

8,5% 

23,5%

1,7060%

SEPTEMBAR/07

0,67% 

8,5% 

23,5%

1,3040%

OKTOBAR/07

0,69% 

8,5% 

23,5%

1,1030%

NOVEMBAR/07

0,67% 

8,5% 

23,5%

1,6055%

DECEMBAR/07

0,69%

8,5% 

23,5%

1,8065%

JANUAR/08

0,69%

8,5% 

23,5%

1,8065%

(do objavljivanja
podatka o rastu cena
na malo u RS za I/08) 

Podatak o eskontnoj stopi na godišnjem nivou (kol. 3 tabele) objavljen je u „Sl. glasniku RS“, br. 133/2003.