Informator broj 08/07 od 23.03.2007.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Novi Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem
 • Utvrđivanje konačnih obaveza za 2006. godinu i akontacionih obaveza za 2007. godinu doprinosa za socijalno osiguranje samostalnih delatnosti
 • Revalorizacija rata za prodate stanove po Zakonu o stanovanju pod 31. martom 2007. (po ugovorima zaključenim pre 19.07.1994. godine)

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

 • Podaci o prosečnim bruto zaradama (platama) za februar 2007. godine
 • Bruto zarade (ukupno) po opštinama u RS za februar 2007. godine
 • Podaci o prosečnim mesečnim zaradama po zaposlenom bez poreza i doprinosa (neto) u RS za februar 2007. godine
 • Prosečne zarade po zaposlenom po delatnostima za februar 2007. godine
 • Najniža i najviša osnovica za obračun i plaćanjedoprinosa za socijalno osiguranje u 2007. godini
 • Granične neto vrednosti koje opredeljujuobrasce za preračun „neto na bruto“ zarade
 • Podaci za obračun otkupne cene stana po Zakonu o stanovanju
 • Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS za januar i februar 2007.
 • Novo Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak
 • Odluka o dopuni Uputstva o uslovima, načinu i postupku izdavanja potvrda da je privredno društvo ili drugo pravno lice jedini ponuđač predmeta javne nabavke u zemlji
 • Rešenje o prethodnom usklađivanju penzija za određene kategorije osiguranika koji pravo ostvaruju u 2007. godini prema kretanju penzija u januaru 2007. godine u odnosu na 2006. godinu (preindeksacija)
 • Odluka o članarini Regionalnoj privrednoj komori Kikinda za 2007. godinu
 • Izmena i dopuna Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju sa carinskom robom, puštanju carinske robe i naplati carinskog duga

Primanja koja imaju karakter zarade, naknade troškova i druga primanja

Revalorizacija rata za prodate stanove po Zakonu o stanovanju pod 31. martom 2007. (po ugovorima zaključenim pre 19.07.1994. godine)

Dostavljanje godišnjih finansijskih izveštaja za 2006. godinu Komisiji za hartije od vrednosti, organizatoru tržišta i brokersko dilerskom društvu – krajnji rok 31.03.2007. godine

Odluke i uputstva NBS o sprovođenju Zakona o deviznom poslovanju

Novi Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem

 • Preknjižavanje sa starog na novi Kontni plan

Korekcija Instrukcije RZZO oko obračuna poreza na naknade zarade za vreme bolovanja za novembar 2006. i ranije mesece koje se isplaćuju na teret Zavoda

Zaključci i Protokol Vlade RS o osnovicama i koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u zdravstvenoj delatnosti

Utvrđivanje i unošenje podataka u matičnu evidenciju staža osiguranja, zarada, naknada zarada, plaćenih doprinosa, odnosno osnovica osiguranja za 2006. godinu

 • Primer popunjenog Obrasca M-4K

Utvrđivanje konačnih obaveza za 2006. godinu i akontacionih obaveza za 2007. godinu doprinosa za socijalno osiguranje samostalnih delatnosti

Odgovori na neka sporna pitanja u vezi sa ostvarivanjem prava iz PIO osiguranika koji imaju ostvarene ugovorene naknade po osnovu ugovorenih poslova