Informator broj 09/05 od 23.03.2005.

Izdvajamo iz ovog broja:
  • Praznovanje verskog praznika (katolički Uskrs) u martu 2005. godine
  • Revalorizacija rata za prodate stanove pod 31. martom 2005. godine (po ugovorima zaključenim pre 19.07.1994. godine
  • Izmene koeficijenata za obračun i isplatu plata u javnim službama i na univerzitetima i fakultetima

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Primanja koja imaju karakter zarade, naknade troškova i druga primanja

  • Primanja koja imaju karakter zarade (shodno čl. 105. stav 3, čl. 108, čl. 118. tač. 5) i 6) i čl. 120. tač. 2), 3) i 4))
  • Naknade troškova zaposlenima i druga primanja koja nemaju karakter zarade u smislu Zakona o radu (čl. 118. tač. 1) do 4), čl. 119. i čl. 120. tač. 1) Zakona)
  • Druga primanja lica u radnom odnosu kod isplatioca i drugi prihodi licima koja nisu u radnom odnosu kod isplatioca

Revalorizacija rata za prodate stanove pod 31. martom 2005. godine (po ugovorima zaključenim pre 19.07.1994. godine)

Praznovanje verskog praznika (katolički Uskrs) u martu 2005. godine

Izmene koeficijenata za obračun i isplatu plata u javnim službama i na univerzitetima i fakultetima

  • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama
  • Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o normativima i standardima uslova rada univerziteta i fakulteta za delatnosti koje se finansiraju iz budžeta
  • Osnovice za obračun i isplatu plata u javnim službama

Sastavljanje finansijskih izveštaja privrednih društava u posebnim slučajevima

Utvrđivanje i unošenje podataka u matičnu evidenciju staža osiguranja, zarada, naknada zarada, plaćenih doprinosa, odnosno osnovica osiguranja za 2004. godinu

Utvrđivanje konačnih obaveza za 2004. godinu i akontacionih obaveza za 2005. godinu doprinosa za socijalno osiguranje osiguranika samostalnih delatnosti