Najniža mesečna osnovica doprinosa u 2005. godini

Najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, prema članu 37. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 84/04, 61/05, 62/06), čini iznos od 40% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u prethodnom kvartalu za koji su objavljeni podaci Republičkog zavoda za statistiku. 

Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa utvrđuje i objavljuje ministar za poslove finansija, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju tog iznosa.

Pregled NAJNIŽIH OSNOVICA za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2008. godini (po periodima) dajemo u nastavku:

Period primene
Iznosi NAJNIŽE mesečne
osnovice doprinosa
"Sl. glasnik RS", br.
1
2
3
od 01.09.2004. do 31.10.2004.
7.995
96/04
od 01.11.2004. do 31.01.2005.
8.460
117/04
od 01.02.2005. do 30.04.2005.
9.186
8/05
od 01.05.2005. do 31.07.2005.
8.865
37/05
od 01.08.2005. do 31.10.2005.
10.014
65/05
od 01.11.2005. do 31.01.2006.
10.511
92/05