Informator broj 09/06 od 24.03.2006.

Izdvajamo iz ovog broja:
  • Klauzula zabrane konkurencije u ugovorima o radu
  • Utvrđivanje i unošenje podataka u matičnu evidenciju staža osiguranja, zarada, naknada zarada, plaćenih doprinosa, odnosno osnovica osiguranja za 2005. godinu
  • Način utvrđivanja i usklađivanja osnova za naknadu zarade za vreme bolovanja koja se isplaćuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja po izvršenoj dopuni Instrukcije

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Primanja koja imaju karakter zarade, naknade troškova i druga primanja

Način utvrđivanja i usklađivanja osnova za naknadu zarade za vreme bolovanja koja se isplaćuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja po izvršenoj dopuni Instrukcije

  • Prilog: Instrukcija o primeni Zakona o zdravstvenom osiguranju (prečišćen tekst)

Novine u načinu ostvarivanja prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i nege deteta rođenog 1. januara 2006. godine ili posle ovog datuma

Klauzula zabrane konkurencije u ugovorima o radu

Utvrđivanje i unošenje podataka u matičnu evidenciju staža osiguranja, zarada, naknada zarada, plaćenih doprinosa, odnosno osnovica osiguranja za 2005. godinu

  • Primer popunjenog Obrasca M-4K
  • Značaj podataka o stažu osiguranja, zaradi, naknadi zarade, osnovicama osiguranja i visini uplaćenog doprinosa za osiguranike, unetih na osnovu obrazaca M-4, M-4K, M-4/SP, M-4K/SP za utvrđivanje visine prava