Informator broj 10/09 od 06.04.2009.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Pravo na naknadu zarade za dane praznika u kojima zaposleni ne radi
 • Povraćaj više plaćenog poreza na dobit preduzeća za 2008. godinu
 • Takseno oslobođenje za određene vrste spisa i radnji (nezavisno od lica koje je takseni obveznik)

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRAVO NA PRAZNOVANJE DRŽAVNIH I VERSKIH PRAZNIKA U APRILU I MAJU 2009. GODINE I OBRAČUN NAKNADE ZARADE ZA DANE PRAZNOVANJA I UVEĆANE ZARADE ZA RAD U DANE PRAZNIKA

 • Pravo na naknadu zarade za dane praznika u kojima zaposleni ne radi
 • Obračun naknade zarade za dane praznika
 • Pravo zaposlenog na zaradu i uvećanu zaradu za rad na dane praznika i način obračuna
 • Naknada zarade za zaposlene u javnim službama za dane praznika u kojima se odsustvuje sa rada i uvećana zarada za rad na dan praznika
 • Naknada plate za državne službenike i nameštenike za dane praznika u kojima se ne radi
 • Naknada plate zaposlenih u organima teritorijalne autonomije i organima lokalne samouprave

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA DODATNI OBLIK ZAŠTITE ZAPOSLENIH TRUDNICA I NEZAPOSLENIH PORODILJA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA

 • Naknada zaposlenih trudnica za vreme privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa trudnoćom, na teritoriji grada Beograda
  • Knjigovodstveno evidentiranje doznačenih sredstava poslodavcu za isplatu dodatnog oblika zaštite zaposlenih trudnica
 • Jednokratno novčano davanje nezaposlenim porodiljama na teritoriji grada Beograda
  • Izjave i Zahtev

PREDSTAVNIK ZAPOSLENIH

ZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA

 • Osnovne odredbe
 • Radnje i mere koje preduzimaju obveznici
 • Radnje i mere koje preduzimaju advokati
 • Indikatori za prepoznavanje osnova sumnje
 • Uprava za sprečavanje pranja novca
 • Kontrola prenosa fizički prenosivih sredstava plaćanja preko državne granice
 • Obaveze državnih organa i drugih pravnih lica
 • Zaštita i čuvanje podataka i vođenje evidencija
 • Nadzor
 • Kaznene odredbe

OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA REPUBLIČKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI

 • Takseno oslobođenje za određene organe i organizacije kada su takseni obveznici (nezavisno od vrste i broja spisa, odnosno radnji koji se po njihovom zahtevu donose, odnosno vrše)
 • Takseno oslobođenje za određene vrste spisa i radnji (nezavisno od lica koje je takseni obveznik)

POVRAĆAJ VIŠE PLAĆENOG POREZA NA DOBIT PREDUZEĆA ZA 2008. GODINU, AKONTACIJA POREZA NA DOBIT ZA 2009. GODINU I IZMENA MESEČNE AKONTACIJE U TOKU 2009. GODINE

 • Povraćaj više plaćenog poreza na dobit preduzeća za 2008. godinu
 • Akontacija poreza na dobit za 2009. godinu
 • Izmena mesečne akontacije poreza na dobit preduzeća u toku 2009. godine

IZMENA MESEČNE AKONTACIJE POREZA NA PRIHOD OD SAMOSTALNE DELATNOSTI U TOKU 2009. GODINE ZA PREDUZETNIKE KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE

PODELE I ODVAJANJA PRIVREDNIH DRUŠTAVA

 • Pojam podele privrednih društava
 • Podela uz pripajanje
 • Podela uz osnivanje (”čista podela”)
 • Odvajanje (”lažna podela”)
 • Podela i odvajanje društava sa ograničenom odgovornošću
 • Shodna primena odredbi Zakona na statusne promene – podelu i odvajanje u kojima učestvuju različite pravne forme društava (akcionarska društva i društva sa ograničenom odgovornošću)
  • Primer akata za sprovođenje odvajanja uz pripajanje društva sa ograničenom odgovornošću