Informator broj 11/03 od 05.05.2003.

Izdvajamo iz ovog broja:
  • Praktični primeri obračuna poreza i doprinosa za određena primanja počev od 1. maja 2003. godine
  • Izmene i dopune Zakona o porezu na dobit preduzeća
  • Izmene visine bruto minimalne zarade zbog novoutvrđenih najnižih osnovica

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Dodaci, naknade, druga i ostala primanja

Utvrđene su dvojne najniže osnovice i najviša osnovica za plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje

Stope i osnovice za plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje počev od 1. maja 2003. godine

  • Izmene stopa doprinosa za PIO
  • Pregled osnovica, stopa i uplatnih računa za poreze i doprinose za socijalno osiguranje za neka primanja
  • Način obračuna i plaćanja doprinosa

Praktični primeri obračuna poreza i doprinosa za određena primanja počev od 1. maja 2003. godine

Izmene visine bruto minimalne zarade zbog novoutvrđenih najnižih osnovica

Objašnjenje o primeni Uredbe o visini zarada u javnim preduzećima

Izmene i dopune Zakona o porezu na dobit preduzeća

Izmenjen je i dopunjen Zakon o porezu na finansijske transakcije

Korišćenje ovlašćenja za obezbeđivanje naplate potraživanja