Informator broj 11/2014 od 11.04.2014.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Vaskršnji i Uskršnji praznici se ove godine praznuju u isto vreme – od 18. do 21. aprila, a Praznik rada 1. i 2. maja
 • Podela pravnih lica i preduzetnika prema profesionalnoj (MSFI) i zakonskoj (Zakon o računovodstvu i podzakonska akta) regulativi koju primenjuju kod vođenja poslovnih knjiga
 • Isplate solidarnih, socijalnih i drugih pomoći

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

USKLAĐIVANJE PENZIJA, VREDNOSTI OPŠTEG BODA I NOVČANIH NAKNADA POD 1. APRILOM 2014. GODINE

VASKRŠNJI I USKRŠNJI PRAZNICI SE OVE GODINE PRAZNUJU U ISTO VREME – OD 18. DO 21. APRILA, A PRAZNIK RADA 1. i 2. MAJA

 • Pravo na naknadu zarade za vreme Vaskršnjih, odnosno Uskršnjih praznika i Praznika rada
 • Pravo zaposlenog na zaradu i uvećanu zaradu za rad na dane praznika i način obračuna
 • Naknada zarade za vreme odsustvovanja sa rada i uvećana zarada za rad na dan praznika za zaposlene u javnom sektoru
 • Naknada plate za vreme odsustvovanja sa rada i uvećana plata za rad na dan praznika za državne službenike i nameštenike
 • Plata i uvećana plata zaposlenih u organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave

OBJAVLJEN JE PREVOD OSNOVNIH TEKSTOVA MRS, ODNOSNO MSFI

SASTAVLJANJE I DOSTAVLJANJE KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2013. GODINU

PODELA PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA PREMA PROFESIONALNOJ  (MSFI) I ZAKONSKOJ (Zakon o računovodstvu i podzakonska akta) REGULATIVI KOJU PRIMENJUJU KOD VOĐENJA POSLOVNIH KNJIGA

 • Pravna lica koja primenjuju MSFI
 • Pravna lica koja primenjuju MSFI za MSP
 • Pravna lica koja primenjuju podzakonski akt koji donosi ministar nadležan za poslove finansija
 • Tabelarni pregled profesionalne i zakonske regulative i pravnih lica koja istu primenjuju

ODLUKOM USTAVNOG SUDA JE UTVRĐENO DA ODREDBE ČLANA 38.  ZAKONA O MINISTARSTVIMA NISU U SAGLASNOSTI SA USTAVOM

ODGOVORI NA POJEDINA PITANJA U VEZI SA OBJEDINJENOM NAPLATOM I ŠIFRAMA PLAĆANJA

ISPLATE SOLIDARNIH, SOCIJALNIH I DRUGIH POMOĆI

 • Naknada troškova pogrebnih usluga i solidarna pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana porodice zaposlenog i drugih lica
  • Naknada troškova pogrebnih usluga
  • Solidarna pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana porodice zaposlenog i drugih lica
 • Pomoć zbog uništenja ili oštećenja imovine usled elementarnih nepogoda ili drugih vanrednih događaja
 • Organizovana socijalna i humanitarna pomoć
 • Novčane pomoći fizičkim licima koje služe za lečenje u zemlji ili inostranstvu
 • Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti
 • Pravo na solidarnu pomoć i naknadu troškova pogrebnih usluga prema posebnim kolektivnim ugovorima
 • Uređivanje solidarne pomoći opštim aktom
 • Službena mišljenja nadležnih ministarstava vezana za temu ovog poglavlja

OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE POREZA I PRIPADAJUĆIH DOPRINOSA OD STRANE FIZIČKOG LICA KAO PORESKOG OBVEZNIKA

 • Odredbe Zakona o porezu na dohodak građana o plaćanju poreza od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika
 • Odredbe Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje o plaćanju doprinosa od strane fizičkog lica
 • Obrazac poreske prijave i rokovi za podnošenje
 • Rok za plaćanje poreza i pripadajućih doprinosa
 • Popunjavanje poreske prijave
  • Primeri obračuna poreza i pripadajućih doprinosa sa primerima popunjavanja Obrasca PP OPO

IZDACI ZA REKLAMU, PROPAGANDU I REPREZENTACIJU

KONTROLA DEVIZNOG POSLOVANJA

SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU