Informator broj 11/2017 od 11.04.2017.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Praznovanje državnih i verskih praznika u aprilu i maju 2017. godine
 • Isplata novčane naknade učenicima i studentima na praktičnoj nastavi (u susret dualnom obrazovanju)
 • Pravo na uvećanje zarade, odnosno dodatak na platu po osnovu “minulog rada”
 • Obaveze trgovaca u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača
 • Jemstvo u izmirenju poreske obaveze na prenos apsolutnih prava

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRAZNOVANJE DRŽAVNIH I VERSKIH PRAZNIKA U APRILU I MAJU 2017. GODINE
(detaljnije)

ROKOVI ZA PLAĆANJE PORESKIH OBAVEZA KOJE DOSPEVAJU 15.04.2017. GODINE POMERAJU SE NA 18.04.2017. GODINE ZBOG PRAZNOVANJA VASKRŠNJIH PRAZNIKA

ISPLATA NOVČANE NAKNADE UČENICIMA I STUDENTIMA NA PRAKTIČNOJ NASTAVI (U SUSRET DUALNOM OBRAZOVANJU)

 • Obaveza plaćanja poreza i doprinosa
 • Na čiji teret se plaćaju porez i doprinosi?
 • Obračun poreza i doprinosa
 • Podnošenje poreske prijave
 • Knjiženje
 • Odluka o isplati naknade

ISPLATA ZARADE MOGUĆA JE NA TEKUĆI RAČUN ZAPOSLENOG ILI U GOTOVOM NOVCU – prava zaposlenih i obaveze poslodavca

PRAVO NA UVEĆANJE ZARADE, ODNOSNO DODATAK NA PLATU PO OSNOVU “MINULOG RADA”

 • Uslovi za ostvarivanje prava na uvećanje zarade, odnosno dodatak na platu, po osnovu “minulog rada”
  • Način utvrđivanja punih godina rada u radnom odnosu
 • Slučajevi kada zaposleni nema pravo na “minuli rad”
 • Elementi za obračun “minulog rada”
  • Obračun “minulog rada” i karakter ovog uvećanja
 • Definisanje godina rada u radnom odnosu kod poslodavca shodno Zakonu o platama državnih službenika i nameštenika
 • Definisanje godina rada u radnom odnosu kod poslodavca shodno Zakonu o platama u državnim organima i javnim službama
 • Mogućnost utvrđivanja većeg prava i povoljnijih uslova, shodno Zakonu o radu
 • Naknada zarade i “minuli rad”
  • Pravo na naknadu zarade za vreme odsutnosti sa rada i elementi na osnovu kojih se utvrđuje visina naknade, na osnovu Zakona o radu
  • Pravo na naknadu zarade za vreme odsutnosti sa rada i elementi na osnovu kojih se utvrđuje visina naknade, na osnovu Zakona o platama državnih službenika i nameštenika
  • Pravo na naknadu zarade za vreme odsutnosti sa rada i elementi na osnovu kojih se utvrđuje visina naknade, na osnovu Zakona o zdravstvenom osiguranju
  • Pravo na naknadu zarade za vreme odsutnosti sa rada i elementi na osnovu kojih se utvrđuje visina naknade, na osnovu Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom
 • Prilog: Pregled odredbi o “minulom radu” u kolektivnim ugovorima

JEMSTVO U IZMIRENJU PORESKE OBAVEZE NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA

 • Pojam poreskog jemstva
 • Zakonsko jemstvo za izmirenje poreza na prenos apsolutnih prava
 • Ugovorno poresko jemstvo

UREDBOM O NAČINU DAVANJA KONCESIJA U FAZAMA propisani su uslovi za sprovođenje odredbi Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama u slučaju kada javno telo donese odluku da se postupak davanja koncesije sprovede u fazama

 • Uslovi koji moraju biti ispunjeni za davanje koncesije u skladu sa Uredbom
 • Faze postupka i način dostavljanja traženih dokumenata
 • Produženje roka za podnošenje obavezujućih ponuda
 • Potpisivanje javnog ugovora
 • Odgovornost za sporove nastale po osnovu javnog ugovora

OBAVEZE TRGOVACA U SKLADU SA ZAKONOM O ZAŠTITI POTROŠAČA

 • Rokovi koje su trgovci dužni da poštuju prilikom obavljanja poslovne delatnosti
 • Obaveštavanje potrošača
  • Isticanje cene (trgovinske radnje, uslužne delatnosti, benzinske stanice, parkirališta, ugostiteljski objekti)
  • Izdavanje računa
 • Odgovornost za nesaobraznost
 • Primanje reklamacija i knjiga reklamacija
 • Raskid ugovora i vraćanje novca
 • Prodaja na daljinu
 • Prodaja van poslovnih prostorija
 • Turističke usluge
 • Nadzor
 • Nadležnost tržišne inspekcije
 • Prilog: Model Izjave o odustanku od ugovora

OSVRT NA NOVO SLUŽBENO TUMAČENJE (OD 15.03.2017. GODINE) U VEZI SA PORESKIM TRETMANOM NAKNADE ZA RAD U ORGANIMA ZA SPROVOĐENJE IZBORA

SLUŽBENA MIŠLJENJA

Ministarstvo finansija

 • Primena Zakona o porezu na dohodak građana
 • Primena Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Primena Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Primena Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Primena Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima
 • Primena Zakona o računovodstvu
 • Primena Carinskog zakona

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

 • Primena Zakona o radu