Informator broj 12/03 od 21.05.2003.

Izdvajamo iz ovog broja:
  • Utvrđivanje akontacionih obaveza po osnovu doprinosa za socijalno osiguranje osiguranika samostalnih delatnosti za 2003. godinu
  • Objašnjenje nadležnih ministarstava u vezi sa primenom Uredbe o visini zarada u javnim preduzećima
  • Odlaganje plaćanja poreskog duga

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Dodaci, naknade, druga i ostala primanja

Porez na finansijske transakcije – poreska prijava

Odlaganje plaćanja poreskog duga

Objašnjenje nadležnih ministarstava u vezi sa primenom Uredbe o visini zarada u javnim preduzećima

Neka pitanja i odgovori u vezi sa primenom dvostruko utvrđenih najnižih osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Za osnivače preduzeća koji su zasnovali radni odnos u svom preduzeću poslednji rok za prijavljivanje fondu samostalnih delatnosti je 1. juni 2003. godine

Utvrđivanje konačnih obaveza po osnovu doprinosa za socijalno osiguranje osiguranika samostalnih delatnosti za 2002. godinu

Utvrđivanje akontacionih obaveza po osnovu doprinosa za socijalno osiguranje osiguranika samostalnih delatnosti za 2003. godinu

Isplate naknada invalidima II i III kategorije invalidnosti

Godišnji odmor

Komisiona prodaja robe