Informator broj 12/05 od 12.05.2005.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Prevođenje privrednih subjekata u registar koji vodi Agencija za privredne registre – rok 15. juni 2005. godine
 • Izmirivanje novčanih obaveza asignacijom, cesijom, preuzimanjem duga i kompenzacijom
 • Obaveza određivanja broja zaposlenih u državnim organima za čijim je radom prestala potreba i prava zaposlenih koji po tom osnovu ostanu neraspoređeni

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Obaveza određivanja broja zaposlenih u državnim organima za čijim je radom prestala potreba i prava zaposlenih koji po tom osnovu ostanu neraspoređeni

Prevođenje privrednih subjekata u registar koji vodi Agencija za privredne registre – rok 15. juni 2005. godine

 • Primer popunjenog Zahteva za prevođenje u Registar privrednih subjekata

Ugovor o radu

 • Karakter ugovora o radu, subjekti ugovora i vrste ugovora
 • Ugovor o zasnivanju radnog odnosa
 • Ugovor o zasnivanju radnog odnosa i uređivanju svih prava i obaveza – ako je ugovor jedini akt kojim se uređuju prava i obaveze
 • Aneks Ugovora o radu – izmena ugovorenih uslova rada
 • Prenošenje Ugovora o radu
 • Odnos ugovora o radu prema Zakonu i opštem aktu
 • Primer Ugovora o radu ako je donet opšti akt (zaključen kolektivni ugovor ili donet pravilnik o radu), a zasniva se radni odnos
 • Primer Ugovora o radu ako nema kolektivnog ugovora niti pravilnika o radu
 • Primer Ugovora o uređivanju prava, obaveza i odgovornosti
 • Primer Aneksa Ugovora o radu

Knjiženja PDV u nekim specifičnim slučajevima

 • Plaćanje PDV za isporuku robe kupcima iz Republike Crne Gore
 • Iskazivanje PDV u slučaju kada se gorivo za motorna vozila nabavlja za novčane bonove

Računovodstveno obuhvatanje državnih dodeljivanja i obelodanjivanje državne pomoći po MRS 20

Izmirivanje novčanih obaveza asignacijom, cesijom, preuzimanjem duga i kompenzacijom

Pokretanje inicijative i vođenje aktivnosti prilikom izmena i dopuna kolektivnog ugovora kod poslodavca