Informator broj 12/07 od 23.05.2007.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Naknada troškova pogrebnih usluga i solidarna pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana porodice zaposlenog i drugih lica
 • Pregled stopa poreza po odbitku na dividende koje zemlja izvora prihoda može primeniti prilikom oporezivanja
 • Primer Ugovora o nadziđivanju stambene zgrade

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

 • Podaci o prosečnim bruto zaradama (platama) za april 2007. godine
 • Bruto zarade (ukupno) po opštinama u RS za april 2007. godine
 • Podaci o prosečnim mesečnim zaradama po zaposlenom bez poreza i doprinosa (neto) u RS za april 2007. godine
 • Prosečne zarade po zaposlenom po delatnostima za april 2007. godine
 • Najniža i najviša osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje u 2007. godini
 • Granične neto vrednosti koje opredeljuju obrasce za preračun „neto na bruto“ zarade
 • Podaci za obračun otkupne cene stana po Zakonu o stanovanju
 • Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS za april 2007. godine
 • Zaključci Vlade RS o osnovicama za obračun i isplatu plata
  • Izabranih, imenovanih i postavljenih lica u sudovima, javnim tužilaštvima i organima za prekršaje
  • Izabranih i postavljenih lica i zaposlenih u organima jedinica lokalne samouprave
 • Izmena Uredbe o kriterijumima za formiranje cene lekova

Primanja koja imaju karakter zarade, naknade troškova i druga primanja

Isplate solidarnih i socijalnih pomoći i stipendija učenicima i studentima

 • Naknada troškova pogrebnih usluga i solidarna pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana porodice zaposlenog i drugih lica
 • Pomoć zbog uništenja ili oštećenja imovine usled elementarnih i drugih vanrednih događaja
 • Organizovana socijalna i humanitarna pomoć
 • Stipendije i krediti učenika i studenata
 • Primer Ugovora o stipendiranju
 • Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti

Obračunavanje i plaćanje poreza po odbitku na prihode koje ostvaruju nerezidentni obveznici – pravna lica

 • Porez po odbitku na prihode od dividendi i udela u dobiti
 • Pregled stopa poreza po odbitku na dividende koje zemlja izvora prihoda može primeniti prilikom oporezivanja
 • Porez po odbitku na prihode od kamata
 • Pregled stopa poreza po odbitku na kamate koje zemlja izvora prihoda može primeniti prilikom oporezivanja

Poslovne knjige

Uslovi i način naplate, odnosno plaćanja i drugom nerezidentu po tekućem ili kapitalnom poslu

Poreski tretman prenosa prava na zajedničkim delovima stambene zgrade radi nadziđivanja, odnosno pretvaranja u stan ili poslovni prostor ili pripajanja zajedničkih prostorija postojećem stanu

 • Primer Ugovora o nadziđivanju stambene zgrade

Službena mišljenja Ministarstva finansija