Informator broj 12/11 od 13.05.2011.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Prečišćen tekst Zakona o visini stope zatezne kamate
 • Usvojene su izmene i dopune Zakona o finansijskom lizingu
 • Usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

SOCIJALNO-EKONOMSKI SPORAZUM ZA 2011. GODINU

PRESTANAK VAŽENJA OPŠTEG KOLEKTIVNOG UGOVORA I ODLUKE O PRIMENI OKU NA SVE POSLODAVCE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE I INICIRANJE PREGOVORA O SADRŽINI NOVOG OKU

DONETA JE ODLUKA O VISINI MINIMALNE ZARADE ZA JANUAR – MAJ 2011. GODINE I ZA JUN – DECEMBAR 2011. GODINE

Visina minimalne neto zarade i preračun na bruto minimalnu zaradu

Minimalna zarada i druga primanja

PREGLED PROPISA KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE USVOJILA NA TREĆOJ SEDNICI PRVOG REDOVNOG ZASEDANJA

DONET JE ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE

 • Pregled usvojenih izmena i dopuna
 • Visina stope zatezne kamate od 17.05.2011. godine i dnevni konformni koeficijenti
 • Prečišćen tekst Zakona o visini stope zatezne kamate

DONETE SU IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PLATNOM PROMETU
(detaljnije)

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU

DONET JE ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU

 • Osnovne odredbe (čl. 1-11. Zakona)
 • Zajedničke odredbe o izvršenju (čl. 12-27. Zakona)
 • Opšte odredbe o postupku izvršenja (čl. 28-50. Zakona)
 • Novčana kazna, sudski penali i postupak za dobijanje izjave o imovini izvršnog dužnika (čl. 51-67. Zakona)
 • Sprovođenje i okončanje izvršenja i protivizvršenje (čl. 68-80. Zakona)
 • Izvršenje radi naplate novčanog potraživanja (čl. 81-207. Zakona)
 • Izvršenje radi ostvarivanja nenovčanog potraživanja (čl. 208-250. Zakona)
 • Namirenje potraživanja po osnovu komunalnih i sličnih usluga (čl. 251-256. Zakona)
 • Obezbeđenje (čl. 257-311. Zakona)
 • Izvršitelji (čl. 312-357. Zakona)

USVOJENE SU IZMENE I DOPUNE ZAKONA O FINANSIJSKOM LIZINGU

USVOJENE SU IZMENE I DOPUNE ZAKONA O DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOVIMA I PENZIJSKIM PLANOVIMA

USVOJEN JE ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

OBAVEZE FIZIČKOG LICA KOJE NAKON STICANJA STATUSA OBVEZNIKA PDV-a POSTAJE OBVEZNIK POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI

 • Obaveze sa aspekta Zakona o porezu na dodatu vrednost
  • Sticanje svojstva obveznika PDV-a
  • Obaveze fizičkog lica nakon sticanja svojstva obveznika PDV-a
 • Obaveze sa aspekta Zakona o porezu na dohodak građana
  • Obaveze fizičkog lica pre sticanja statusa preduzetnika
  • Obaveze fizičkog lica nakon sticanja statusa preduzetnika
 • Obaveze sa aspekta Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Računovodstveno obuhvatanje isplate prihoda fizičkom licu u poslovnim knjigama isplatioca