Informator broj 14/07 od 25.06.2007.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Ispravka Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem
 • Naknada troškova za dolazak na rad i odlazak sa rada
 • Novi Pravilnik o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

 • Podaci o prosečnim bruto zaradama (platama) za maj 2007. godine
 • Bruto zarade (ukupno) po opštinama u RS za maj 2007. godine
 • Podaci o prosečnim mesečnim zaradama po zaposlenom bez poreza i doprinosa (neto) u RS za maj 2007. godine
 • Prosečne zarade po zaposlenom po delatnostima za maj 2007. godine
 • Najniža i najviša osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje u 2007. godini
 • Granične neto vrednosti koje opredeljuju obrasce za preračun „neto na bruto“ zarade
 • Podaci za obračun otkupne cene stana po Zakonu o stanovanju
 • Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS za maj 2007. godine
 • Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak
 • Obelodanjivanje finansijskih izveštaja na sajtu www.cekos.rs
 • Donet je Zakon o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu

Primanja koja imaju karakter zarade, naknade troškova i druga primanja

Overu zdravstvenih knjižica za zaposlene vršiće poslodavci do 31.12.2007. godine

Ispravka Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem

Novi Pravilnik o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

Sastavljanje tromesečnog (šestomesečnog) periodičnog izveštaja o izvršenju budžeta

Naknada troškova za dolazak na rad i odlazak sa rada

 • Karakter isplate naknade za dolazak na rad i odlazak sa rada
 • Poreski tretman isplata po osnovu naknade troškova za dolazak na rad i odlazak sa rada
 • Korišćenje poreske olakšice
 • Normativno regulisanje prava na naknadu troškova za dolazak na rad i odlazak sa rada
 • Mogućnost isplate naknade troškova za dolazak na rad i odlazak sa rada putem asignacije

Izveštavanje po segmentima prema MRS 14

Likvidacija privrednih društava

 • Pojam likvidacije
 • Razlozi za pokretanje postupka likvidacije
 • Odluka o likvidaciji privrednog društva
 • Status društva i likvidacioni upravnik
 • Okončanje likvidacije
 • Odgovornost likvidacionog upravnika za štetu
 • Odgovornost ortaka, članova i akcionara po okončanju likvidacije
 • Likvidacija banaka i drugih finansijskih organizacija, društava za osiguranje, berzi i brokersko-dilerskih društava

Nekorektna primena i zloupotreba ugovora o izbegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja