Informator broj 15/2015 od 12.06.2015.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Obaveze poslodavca u vezi sa primenom Zakona o zaštiti uzbunjivača
 • Donete su dopune Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe (odnose se na Aneks PKU kojim su uređeni prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa u organima pokrajinske autonomije i organima jedinica lokalne samouprave)
 • Obračun zarade i uplata doprinosa za socijalno osiguranje bez isplate zarade
 • Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja vojnih osiguranika, s posebnim osvrtom na starosnu penziju

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

ZAKONI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA DEVETOJ  SEDNICI PRVOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2015. GODINI

USVOJENE SU IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PRIVATIZACIJI

DONETE SU DOPUNE POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE ORGANE (odnose se na Aneks PKU kojim su uređeni prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa u ORGANIMA POKRAJINSKE AUTONOMIJE I ORGANIMA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE)

 • Šta obuhvataju Dopune PKU?
 • Na koga se odnosi Aneks PKU?
 • Najznačajnije novine koje donosi Aneks PKU

OBAVEZE POSLODAVCA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O ZAŠTITI UZBUNJIVAČA

 • Pisano obaveštenje (član 14. stav 4. Zakona)
 • Ovlašćeno lice (član 14. stav 5. Zakona)
 • Opšti akt poslodavca (član 16. Zakona)
 • Donet je Pravilnik o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja, načinu određivanja ovlašćenog lica kod poslodavca, kao i drugim pitanjima od značaja za unutrašnje uzbunjivanje kod poslodavca koji ima više od deset zaposlenih
 • Primeri (modeli) ovlašćenja, obaveštenja o pravima uzbunjivača i izjave o prijemu obaveštenja

IDENTIFIKACIJA I REGISTRACIJA PORESKIH OBVEZNIKA

 • Poreski identifikacioni broj
 • Postupak, način i rokovi određivanja PIB-a

USVOJEN JE ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU

 • Objašnjenje osnovnih pravnih instituta
 • Objašnjenje pojedinačnih zakonskih rešenja

OBRAČUN ZARADE I UPLATA DOPRINOSA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE BEZ ISPLATE ZARADE

 • Obaveza poslodavca da zaposlenom dostavi obračun i za mesec za koji nije izvršio isplatu zarade, odnosno naknade zarade
 • Obaveza uplate doprinosa na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, kada poslodavac nije isplatio zaradu do kraja meseca za prethodni mesec
 • Obaveza podnošenja pojedinačne poreske prijave (Obrasca PPP-PD), kod plaćanja  doprinosa, kada poslodavac nije isplatio zaradu do kraja meseca za prethodni mesec
 • Primer obračuna zarade i uplate doprinosa na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, bez isplate zarade, kao i popunjavanje Obrasca PPP-PD
 • Primer obračuna zarade i uplate doprinosa kod konačne isplate zarade, za koju je prethodno izvršena samo uplata doprinosa na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, bez isplate zarade, kao i popunjavanje Obrasca PPP-PD
 • Knjiženje obračunatih zarada i uplaćenih doprinosa na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, bez isplate zarade, kao i obračunatih zarada i uplaćenih doprinosa kod konačne isplate
 • Kaznene odredbe

PRAVA PO PRESTANKU RADNOG ODNOSA, SHODNO ZAKONU O ZAPOŠLJAVANJU I OSIGURANJU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI

 • Prava za vreme nezaposlenosti
 • Uslovi za ostvarivanje prava na novčanu naknadu po prestanku radnog odnosa
 • Pravo na penzijsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje
 • Visina novčane naknade i način njenog obračuna i isplate
 • Trajanje prava na novčanu naknadu
 • Obustava isplate novčane naknade
 • Prestanak prava na novčanu naknadu kod Nacionalne službe

PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA VOJNIH  OSIGURANIKA, S POSEBNIM OSVRTOM NA STAROSNU PENZIJU

 • Opšte odredbe Zakona o PIO, vezane za vojne osiguranike
 • Pravo na starosnu penziju vojnih osiguranika
 • Invalidska penzija
 • Porodična penzija, s posebnim osvrtom na specifičnosti kod vojnih osiguranika
 • Druga prava koja ostvaruju vojni osiguranici
 • Usklađivanje