Informator broj 15/2019 od 01.07.2019.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • RFZO je objavio na svojoj internet stranici obrasce OZ-7 i OZ-10 za ostvarivanje refundacije naknade zarade za bolovanje koje se isplaćuje na njegov teret
 • Naknada zarade, odnosno plate za vreme privremene sprečenosti za rad na teret RFZO (shodno novom Zakonu o zdravstvenom osiguranju)
 • Zloupotreba bolovanja (mere za njeno sprečavanje, kontrolu, utvrđivanje i sankcionisanje)

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. RFZO JE OBJAVIO NA SVOJOJ INTERNET STRANICI OBRASCE OZ-7 I OZ-10 ZA OSTVARIVANJE REFUNDACIJE NAKNADE ZARADE ZA BOLOVANJE KOJE SE ISPLAĆUJE NA NJEGOV TERET

III. NAKNADA ZARADE, ODNOSNO PLATE ZA VREME PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD NA TERET REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (shodno novom Zakonu o zdravstvenom osiguranju)

 • Ostvarivanje prava osiguranika na naknadu zarade za vreme bolovanja
  • Osiguranici koji imaju pravo na naknadu zarade za vreme bolovanja
  • Osiguranici koji nemaju pravo na naknadu zarade za vreme bolovanja
  • Određivanje prioritetnog osnova zdravstvenog osiguranja
 • Uslovi za ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • Obezbeđivanje isplate naknade zarade za vreme bolovanja
  • Naknada zarade koja se od prvog dana bolovanja obezbeđuje na teret RFZO (zbog dobrovoljnog davanja organa, ćelija i tkiva i nege bolesnog deteta do tri godine starosti)
  • Obezbeđivanje naknade zarade zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti
  • Obaveza poslodavca da obračuna i isplati naknadu zarade zaposlenima koja se obezbeđuje iz sredstava RFZO
  • Naknada zarade za osiguranika za koga je pokrenut postupak za utvrđivanje invalidnosti
  • Naknada zarade u posebnim slučajevima
 • Osnov za utvrđivanje naknade zarade za vreme bolovanja na teret RFZO započetog od 11.04.2019. godine
  • Osnov naknade zarade za zaposlene za vreme bolovanja na teret RFZO
   • Zarada u smislu člana 87. Zakona shodno Zakonu o radu i posebnim zakonima
   • Zarada u smislu čl. 88. Zakona i shodno mišljenju Ministarstva zdravlja
   • Naknada zarade za vreme bolovanja na teret RFZO za lica koja su ispunila uslov u pogledu prethodnog staža osiguranja i ostvarila su zaradu u svih 12 kalendarskih meseci koji prethode mesecu u kojem je nastupilo bolovanje
   • Naknada zarade za vreme bolovanja na teret RFZO za lica koja su ispunila uslov u pogledu prethodnog staža osiguranja ali nisu ostvarila zaradu u pojedinim mesecima ili ni u jednom od prethodnih 12 meseci
  • Osnov za obračun naknade za vreme bolovanja na teret RFZO za zaposlene koji su radili kod više poslodavaca
  • Način utvrđivanja osnova za obračun naknade zarade za vreme bolovanja na teret RFZO za invalide rada II i III kategorije
  • Osnov za obračun naknade za vreme bolovanja za preduzetnike, sveštenike i verske službenike, javne beležnike i javne izvršitelje
  • Obrasci OZ-7 i OZ-10
 • Visina naknade zarade za vreme bolovanja
 • Obračun poreza i doprinosa na naknade zarade za vreme bolovanja na teret RFZO
 • Obaveštavanje poslodavca o privremenoj sprečenosti za rad
 • Dužina korišćenja prava na naknadu zarade za vreme bolovanja
 • Usklađivanje osnova za naknadu zarade za vreme bolovanja
 • Obavezno upućivanje osiguranika na ocenu radne sposobnosti pred nadležnim penzijsko-invalidskim organom
 • Povezivanje privremene sprečenosti za rad
 • Prigovor u postupku ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu
 • Kaznene odredbe u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o zdravstvenom osiguranju

IV. ZLOUPOTREBA BOLOVANJA (mere za njeno sprečavanje, kontrolu, utvrđivanje i sankcionisanje)

 • Mere za kontrolu i sprečavanje zloupotrebe bolovanja, shodno Zakonu o radu i Zakonu o zdravstvenom osiguranju
  • Obaveza zaposlenog da poslodavcu dostavi potvrdu lekara (Obrazac ZOR-H) da je bolestan
  • Obaveza zaposlenog da poslodavcu dostavi “doznaku”
  • Učešće stručno-medicinskih organa u postupku ocenjivanja privremene sprečenosti za rad osiguranika
  • Povezivanje privremene sprečenosti za rad
  • Obnova postupka ocene o privremenoj sprečenosti za rad
 • Način utvrđivanja zloupotrebe bolovanja
  • Ponovno ocenjivanje opravdanosti privremene sprečenosti za rad zaposlenog
  • Veštačenje u postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstenog osiguranja
  • Utvrđivanje zloupotrebe bolovanja zaposlenog, na način propisan opštim aktom poslodavca
 • Mere u slučaju utvrđene zloupotrebe bolovanja, shodno Zakonu o radu i Zakonu o zdravstvenom osiguranju
  • Prestanak radnog odnosa zbog zloupotrebe bolovanja
  • Mere za nepoštovanje radne discipline, odnosno povredu radnih obaveza, kada postoje olakšavajuće okolnosti (član 179a Zakona o radu)
  • Obustavljanje isplate naknade zarade za vreme bolovanja
  • Prekršajna odgovornost osiguranika zbog zloupotrebe bolovanja

V. KORIŠĆENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U INOSTRANSTVU NA TERET OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA PO OSNOVU UGOVORA O PUTNIČKOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

 • Zaključivanje ugovora o putničkom osiguranju
 • Ko može biti osiguranik?
 • Teritorijalno važenje ugovora o osiguranju
 • Osiguravajuće pokriće i osigurani slučaj
 • Trajanje osiguranja
 • Obaveze osiguravača
 • Isključenja i ograničenja obaveza osiguravača
 • Način prijave osiguranog slučaja
 • Obaveze osiguranika nakon prijave osiguranog slučaja
 • Likvidacija obaveze

VI. SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA ZDRAVLJA