Informator broj 17/2017 od 05.07.2017.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Obaveznost, rokovi i način racionalizacije zaposlenih u javnom sektoru u 2017. godini shodno donetim aktima za 2017. godinu
 • Mogućnost povećanja broja zaposlenih u 2017. godini za vreme trajanja Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru
 • Dnevnice, putni troškovi i troškovi smeštaja na službenom putovanju u zemlji i inostranstvu

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

OBAVEZNOST, ROKOVI I NAČIN RACIONALIZACIJE ZAPOSLENIH
U JAVNOM SEKTORU U 2017. GODINI SHODNO DONETIM AKTIMA ZA 2017. GODINU

 • Sistem javnog sektora
 • Nadležnost za utvrđivanje maksimalnog broja zaposlenih po sistemima
 • Obim racionalizacije zaposlenih
 • Obaveza usaglašavanja akta sa Odlukom za 2017. godinu
  • Rokovi za usaglašavanje akata sa Odlukom za 2017. godinu i racionalizaciju
 • Racionalizacija – smanjenje broja zaposlenih
  • Prestanak radnog odnosa uz isplatu novčane naknade na osnovu sprovedene ankete
  • Prestanak radnog odnosa uz isplatu otpremnine zaposlenima koji su proglašeni “tehnološkim viškom”
 • Obezbeđivanje sredstava za isplatu novčane naknade, odnosno otpremnine
 • Javnost, dostavljanje podataka, praćenje i nadzor na primenom Zakona
 • Kaznene odredbe

MOGUĆNOST POVEĆANJA BROJA ZAPOSLENIH U 2017. GODINI ZA VREME TRAJANJA
ZAKONA O NAČINU ODREÐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

 • Mogućnost povećanja broja zaposlenih na neodređeno vreme za vreme sprovođenja racionalizacija
 • Broj zaposlenih na određeno vreme i po osnovu drugih ugovora o radnom angažovanju
 • Postupanje po Uredbi o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava

DNEVNICE, PUTNI TROŠKOVI I TROŠKOVI SMEŠTAJA NA SLUŽBENOM PUTOVANJU U ZEMLJI I INOSTRANSTVU

 • Naknada troškova službenog putovanja zaposlenih na koje se primenjuje Zakon o radu
  • Šta poslodavac opštim aktom mora jasno da uredi po pitanju službenog putovanja?
  • Pravo zaposlenog na dnevnicu za službeni put
   • Pravo na punu dnevnicu i na deo dnevnice
   • Visina dnevnice
   • Poreski tretman dnevnica za službeni put
  • Pravo zaposlenog na priznavanje troškova smeštaja i naknade troškova prevoza na službenom putovanju
   • Troškovi smeštaja
   • Naknada troškova prevoza na službenom putovanju
  • Akontacija prilikom upućivanja zaposlenog na službeno putovanje i obračun izdataka po putnom nalogu
  • Prekovremeni rad na službenom putu
   • Službeni put u radne dane
   • Službeni put vozača
   • Službeni put u dane nedeljnog odmora i praznika
 • Naknada troškova službenog putovanja državnih službenika, nameštenika, zaposlenih u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, izabranih, postavljenih, imenovanih lica i zaposlenih u organima lokalne samouprave
  • Naknada troškova službenog putovanja u zemlji državnih službenika i nameštenika, lica iz člana 53. Uredbe i zaposlenih u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja
   • Troškovi službenog putovanja u zemlji
   • Obračun troškova službenih putovanja u zemlji
  • Naknada troškova službenog putovanja u inostranstvo državnih službenika i nameštenika, lica iz člana 53. Uredbe i zaposlenih u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja
   • Pojam službenog putovanja u inostranstvo
   • Troškovi službenog putovanja u inostranstvo
   • Isplata akontacije i obračun putnih troškova za službeno putovanje u inostranstvo
 • Izdaci za službena putovanja u zemlji i inostranstvu za lica koja nisu u radnom odnosu kod poslodavca
 • Prilog 1:  Pregled odredbi o troškovima službenih putovanja narodnih poslanika
 • Prilog 2:  Pregled odredbi o dnevnicama u kolektivnim ugovorima

ISPRAVKA RAČUNOVODSTVENIH GREŠAKA IZ PRETHODNOG PERIODA

SLUŽBENA MIŠLJENJA