Informator broj 18/07 od 21.09.2007.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Pravilnik o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje i funkcionisanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru
 • Osnovice za obračun i isplatu plata u javnim službama počev od plata za septembar 2007. godine (Zaključak Vlade od 20.09.2007. godine)
 • Novi pravilnici za sprovođenje Zakona o budžetskom sistemu

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

 • Podaci o prosečnim bruto zaradama (platama) za avgust 2007. godine
 • Bruto zarade (ukupno) po opštinama u RS za avgust 2007. godine
 • Podaci o prosečnim mesečnim zaradama po zaposlenom bez poreza i doprinosa (neto) u RS za avgust 2007. godine
 • Prosečne zarade po zaposlenom po delatnostima za avgust 2007. godine
 • Najviša osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje u 2007. godini
 • Granične neto vrednosti koje opredeljuju obrasce za preračun “neto na bruto” zarade
 • Podaci za obračun otkupne cene stana po Zakonu o stanovanju
 • Podaci o potrošačkoj korpi za jul 2007. godine i odnos prema prosečnoj neto zaradi
 • Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS za avgust 2007. godine
 • Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak
 • Obelodanjivanje finansijskih izveštaja na sajtu www.cekos.rs

Primanja koja imaju karakter zarade, naknade troškova i druga primanja

Osnovice za obračun i isplatu plata u javnim službama počev od plata za septembar 2007. godine (Zaključak Vlade od 20.09.2007. godine)

Revalorizacija rata za prodate stanove po Zakonu o stanovanju pod 30. septembrom 2007. (po ugovorima zaključenim pre 19.07.1994. godine)

Novi pravilnici za sprovođenje Zakona o budžetskom sistemu

 • Pravilnik o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje i funkcionisanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru
 • Pravilnik o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje interne revizije u javnom sektoru

Zajam za nabavku ogreva, zimnice i udžbenika

 • Normativno uređivanje zajma u opštem aktu, odnosno u ugovoru o radu
 • Visina zajma
 • Rokovi za vraćanje zajma
 • Ostali uslovi za odobravanje zajma
 • Odobravanje i način isplate zajma
 • Ugovor o zajmu
 • Poreski tretman isplate i obustave rate zajma
 • Otpis zajma, odnosno oproštaj duga

Udaljenje sa rada

 • Po Zakonu o radu
 • Po Zakonu o državnim službenicima
 • Po Zakonu o radnim odnosima u državnim organima
 • Po Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
 • Po Zakonu o policiji
 • Po Zakonu o sudijama
 • Po Zakonu o javnom tužilaštvu

Komisiona prodaja robe

 • Komisioni poslovi po Zakonu o obligacionim odnosima
 • Propisi o trgovini koji se odnose na komisionu prodaju
 • Obaveza po osnovu PDV-a
 • Knjigovodstveno evidentiranje komisione prodaje

Uslovi i način prenosa potraživanja i dugovanja nastalih po spoljnotrgovinskim poslovima rezidenta

Spajanje (fuzija) privrednih društava

Službena mišljenja