Informator broj 18/2017 od 25.07.2017.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Najniža i najviša osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje pri isplatama od 1. avgusta 2017. godine
 • Štrajk i javno okupljanje kao vid štrajka (organizovanje, vođenje, prava i odgovornosti učesnika i poslodavaca)
 • Položaj funkcionera u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave u Zakonu o zaposlenima u AP i JLS
 • Pravo na novčano davanje za zaposlene i nezaposlene porodilje na teritoriji grada Beograda od 8.07.2017. godine, shodno novoj Odluci o dodatnim oblicima zaštite porodilja (obrasci zahteva za ostvarivanje prava)

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRAVA I PORESKI TRETMAN PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

 • Primanja koja imaju karakter zarade
 • Prava i poreski tretman za isplate naknada troškova i drugih primanja zaposlenima
 • Visina naknada zarada i utvrđivanje osnova za njihov obračun

REVALORIZACIJA RATA ZA OTKUPLJENE DRUŠTVENE STANOVE POD 30. JUNOM 2017. GODINE

IZNOSI USKLAÐENIH ZAKONOM PROPISANIH OSNOVICA ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PRI ISPLATAMA OD 1. AVGUSTA 2017. GODINE

GRANIČNE NETO VREDNOSTI KOJE OPREDELJUJU OBRASCE ZA PRERAČUN NETO NA BRUTO ZARADE, POČEV OD 1. AVGUSTA 2017. GODINE

UTICAJ NOVOUSKLAÐENE NAJNIŽE OSNOVICE ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA NA OBRAČUN MINIMALNE BRUTO ZARADE

PORESKI TRETMAN NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENOM ZA LEČENJE U ZEMLJI I INOSTRANSTVU
I TROŠKOVA PREVOZA 
I SMEŠTAJA DO KLINIKE U KOJOJ SE SPROVODI LEČENJE

 • Obaveza plaćanja poreza i doprinosa na naknadu troškova zaposlenom za lečenje u zemlji i inostranstvu
 • Tretman naknade troškova zaposlenom za lečenje u zemlji i inostranstvu u poreskom bilansu

ODREDBE ČLANA 179. STAV 3. TAČKA 5) ZAKONA O RADU KOJE JE USTAVNI SUD PROGLASIO NEUSTAVNIM TAKOÐE SU NEUSTAVNE AKO SU PRENETE U OPŠTI AKT POSLODAVCA

PRAVO NA NOVČANO DAVANJE ZA ZAPOSLENE I NEZAPOSLENE PORODILJE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA OD 8.07.2017. GODINE, SHODNO NOVOJ ODLUCI O DODATNIM OBLICIMA ZAŠTITE PORODILJA (obrasci zahteva za ostvarivanje prava)

IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O PLATAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU FINANSIJA – PORESKA UPRAVA

ŠTRAJK I JAVNO OKUPLJANJE KAO VID ŠTRAJKA
(organizovanje, vođenje, prava i odgovornosti učesnika i poslodavaca)

 • Pravo na štrajk
 • Pojam štrajka
 • Učesnici štrajka
 • Organizator štrajka
 • Vrste štrajka
 • Pravila organizovanja štrajka
 • Pravila vođenja štrajka
 • Prava učesnika štrajka
 • Zaštita učesnika štrajka
 • Odgovornost organizatora i učesnika u štrajku
 • Odgovornost poslodavca i odgovornog lica
 • Nadzor nad zakonitošću
 • Pravo na organizovanje i učešće u štrajku imaju i zaposleni u državnom organu i pripadnici policije, prema Odluci Ustavnog suda
 • Zabrana organizovanja štrajka
 • Propisi kojima je utvrđen minimum procesa rada za vreme štrajka
 • Štrajk kao javno okupljanje

KRITERIJUM ZA DODELU UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA – SMERNICE UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE

POLOŽAJ FUNKCIONERA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE U ZAKONU O ZAPOSLENIMA U AP I JLS

 • Pojam funkcionera
 • Poslodavac funkcionera
 • Prava i dužnosti funkcionera iz radnog odnosa po Zakonu o zaposlenima u AP i JLS
  • Zasnivanje radnog odnosa i način ostvarivanja prava
  • Pravo na mirovanje radnog odnosa
  • Zabrana prijema poklona
  • Primanja funkcionera
  • Druga prava funkcionera
 • Prestanak funkcije
  • Prava funkcionera nakon prestanka funkcije
  • Prestanak radnog odnosa funkcionera
 • Prestanak primene propisa o zaposlenima koji su se primenjivali do donošenja Zakona o zaposlenima u AP i JLS

PITANJA I ODGOVORI