Informator broj 19/03 od 23.09.2003.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Novi zakoni u pripremi i predlozi za izmene i dopune postojećih zakona
 • Porez i doprinosi na primanja sportista i sportskih stručnjaka
 • Knjiženje popusta pri prodaji proizvoda, odnosno robe

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

 • Podaci o prosečnim zaradama (platama) za avgust 2003. godine
 • Najviša osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
 • Najniže osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koje se primenjuju od 1.08.2003. godine
 • Pregled minimalnih neto zarada po satu u 2002. i 2003. godini
 • Podaci o potrošačkoj korpi i otkupnoj ceni stana
 • Dopunjena je Uredba o jedinstvenoj tarifi po kojoj se naplaćuju naknade za usluge koje vrši Uprava za javna plaćanja
 • Doneta je nova Odluka o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge
 • Zakon o tržištu hartija od vrednosti se u celini primenjuje od 30.09.2003. godine

Dodaci, naknade, druga i ostala primanja

Novi zakoni u pripremi i predlozi za izmene i dopune postojećih zakona

 • Zakoni koje je Vlada RS uputila skupštini na usvajanje:

  • Zakon o porezu na dodatu vrednost (PDV)
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima
  • Predlog Zakona o prestanku važenja Zakona o porezu na fond zarada
 • Novi zakoni, izmene i dopune zakona na čijim se nacrtima intenzivno radi:

  • Zakon o fiskalnim kasama
  • Zakon o doprinosima za socijalno osiguranje
  • Izmene i dopune Zakona o porezu na dobit preduzeća
  • Izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana
  • Ostale izmene i dopune zakona

Porez i doprinosi na primanja sportista i sportskih stručnjaka

Ostvarivanje prava zaposlenih u privatizovanim preduzećima

Knjiženje poslovnih promena po lizing poslu

Knjiženje popusta pri prodaji proizvoda, odnosno robe

Prava koja su u funkciji zaštite materinstva