Informator broj 20/03 od 07.10.2003.

Izdvajamo iz ovog broja:
  • Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja po osnovu uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na ugovorene naknade
  • Naknada troškova za dolazak na rad i odlazak sa rada
  • Revalorizacija rata za prodate stanove pod 30.09.2003. godine (po ugovorima zaključenim pre 19.07.1994. godine)

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Revalorizacija rata za prodate stanove pod 30.09.2003. godine (po ugovorima zaključenim pre 19.07.1994. godine)

Ostvarivanje i zaštita pojedinačnih prava i dostavljanje akata kojima se odlučuje o pojedinačnim pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih

Naknada troškova za dolazak na rad i odlazak sa rada

Obveznice po osnovu devizne štednje građana – korišćenje i knjiženje –

Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja po osnovu uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na ugovorene naknade

Obračun fiskalnih obaveza na prihode koje fizičko lice ostvari po osnovu prikupljanja i prodaje sekundarnih sirovina, šumskih plodova i lekovitog bilja

Pitanja i odgovori

Službena mišljenja