Informator broj 20/04 od 22.10.2004.

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Dodaci, naknade, druga i ostala primanja
Najniža i najviša osnovica za obračun i plaćanje doprinosa pri isplatama od 1. novembra 2004. godine
Izmena najniže osnovice od 1.11.2004. godine nema uticaja na obračun minimalne zarade
Usklađivanje penzija, vrednosti opšteg boda i novčanih naknada (po osnovu invalidnosti II i II kategorije i dr.) pod 1. oktobrom 2004. godine
Obračun amortizacije po pravilniku o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe
Novi obrazac Zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku na prihode koje ostvaruju nerezidentni obveznici – pravna lica
Vođenje poslovnih knjiga za preduzetnike u 2005. godini
Pravne posledice sporazumnog prestanka radnog odnosa
  • Prilog 1: Model Sporazuma o prestanku radnog odnosa
  • Prilog 2: Model Rešenja o otkazu ugovora o radu kod sporazumnog prestanka radnog odnosa
Učešća u kapitalu, finansijski i poslovni odnosi sa pridruženim preduzećima prema MRS
Računovodstveni tretman poslovnih promena u stranim valutama i poslovanja u inostranstvu u skladu sa MRS