Informator broj 20/07 od 19.10.2007.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Izmene i dopune Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom
 • Iznosi usklađenih zakonom propisanih osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje pri isplatama od 1. novembra 2007. godine
 • Uslovi za sticanje prava na starosnu, invalidsku i porodičnu penziju

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

 • Podaci o prosečnim bruto zaradama (platama) za septembar 2007. godine
 • Bruto zarade (ukupno) po opštinama u RS za septembar 2007. godine
 • Podaci o prosečnim mesečnim zaradama po zaposlenom bez poreza i doprinosa (neto) u RS za septembar 2007. godine
 • Prosečne zarade po zaposlenom po delatnostima za septembar 2007. godine
 • Podaci za obračun otkupne cene stana po Zakonu o stanovanju
 • Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS za septembar 2007. godine
 • Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak
 • Osnovice za obračun i isplatu plata izabranih i postavljenih lica i zaposlenih u organima teritorijalne autonomije i organima jedinica lokalne samouprave
 • Iz opticaja se povlači kovani novac apoena od 50 para

Primanja koja imaju karakter zarade, naknade troškova i druga primanja

Iznosi usklađenih zakonom propisanih osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje pri isplatama od 1. novembra 2007. godine

 • Najniža mesečna osnovica doprinosa
 • Najviša mesečna osnovica doprinosa
 • Osnovice doprinosa za lica uključena u obavezno socijalno osiguranje

Granične neto vrednosti koje opredeljuju obrasce za preračun neto na bruto zarade, počev od 1. novembra 2007. godine

Uticaj izmenjene najniže osnovice za obračun doprinosa pri utvrđivanju bruto minimalne zarade pri isplatama od 1.11.2007.

Usklađivanje penzija, vrednosti opšteg boda i novčanih naknada (za telesno oštećenje i po osnovu invalidnosti II i III kategorije i dr.) pod 1. oktobrom 2007. godine

Izmene Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

Izmene i dopune Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom

Nova Odluka NBS o vođenju Registra podataka o bonitetu

Uslovi za sticanje prava na starosnu, invalidsku i porodičnu penziju

 • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju
  • Navršene godine života i staž
  • Slučajevi kada je moguće sniziti starosnu granicu za odlazak u penziju
  • Osvrt na penzijski staž kao uslov za ostvarivanje prava na penziju
  • Šta treba imati u vidu pre podnošenja zahteva za odlazak u penziju i prava po odlasku u penziju?
 • Starosna penzija određenih kategorija osiguranika
  • Koja lica se smatraju određenom kategorijom osiguranika u smislu čl. 42. Zakona o PIO?
  • Posebni uslovi za sticanje prava na starosnu penziju određenih kategorija osiguranika
  • Mogući način utvrđivanja penzijskog osnova za određene kategorije osiguranika
  • Rok za ostvarivanje prava na starosnu penziju po članu 231. za osiguranike iz čl. 42. i 43. Zakona o PIO
 • Uslovi za ostvarivanje prava na invalidsku penziju
  • Ako je invalidnost prouzrokovana povredom na radu ili profesionalnom bolešću
  • Ako je invalidnost prouzrokovana povredom van rada ili bolešću
  • Ako je invalidnost prouzrokovana bolešću ili povredom van rada nastala pre navršene 30. godine života
  • Postupak za ostvarivanje prava na invalidsku penziju i mogućnost radnog angažovanja invalidskih penzionera
 • Uslovi za sticanje prava na porodičnu penziju
  • Opšti uslovi za sticanje prava na porodičnu penziju
  • Krug lica koja mogu ostvariti pravo na porodičnu penziju i posebni uslovi za sticanje prava na porodičnu penziju

Službena mišljenja