Informator broj 20/10 od 08.10.2010.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Zabrana pušenja u zatvorenom radnom i javnom prostoru
 • Zakon o uređenju sudova
 • Zasnivanje radnog odnosa u javnim službama (Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakon o visokom obrazovanju, Zakon o naučnoistraživačkoj delatnosti, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana, Zakon o učeničkom i studentskom standardu)

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

IZMENJEN JE I DOPUNJEN PRAVILNIK O DODELI PIB-a PRAVNIM LICIMA,
PREDUZETNICIMA I DRUGIM SUBJEKTIMA ZA ČIJU JE REGISTRACIJU
NADLEŽNA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE

PITANJA I ODGOVORI O PRIMENI ZAKONA O PROFESIONALNOJ
REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA SA INVALIDITETOM

NAČIN OBEZBEĐIVANJA DEPOZITA U TRGOVINI NA MALO
ZA VRAĆANJE KUSURA NA POČETKU RADNOG DANA

KNJIŽENJE PRODAJE I NABAVKE
NAFTNIH DERIVATA (GORIVA) ZA NOVČANE BONOVE

PRIMENA ZAKONA O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD IZLOŽENOSTI DUVANSKOM DIMU

 • Definicija izraza korišćenih u Zakonu
 • Zabrana pušenja u zatvorenom radnom i javnom prostoru
 • Zabrana pušenja u javnom prevozu
 • Izuzeci od zabrane pušenja u zatvorenom radnom i javnom prostoru
 • Znak zabrane pušenja, odnosno znak da je pušenje dozvoljeno
 • Kontrola zabrane pušenja
 • Društvena briga za zdravlje stanovništva u Republici Srbiji
 • Nadzor i kaznene odredbe

ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

PRIMENA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA NA OBLIGACIONE UGOVORE KOJI SU ZAKLJUČENI U PRETHODNOM PERIODU

POSEBNI POSTUPAK STEČAJA U SLUČAJU DUGOTRAJNE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE

PORESKI TRETMAN KAPITALNIH DOBITAKA KOJE OSTVARI FIZIČKO LICE OD PRENOSA UZ NAKNADU UDELA U IMOVINI PRAVNOG LICA – prenos izvršen u periodu od 30.01. do 31.12.2009., a isplata se vrši u ratama u periodu od 30.01.2009. do 31.12.2010. godine

PRAVA I OBAVEZE ZAPOSLENIH I NEZAPOSLENIH LICA NA OBRAZOVANJE, STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE

ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

 • Zakon o radu
  • Prijava na obavezno socijalno osiguranje
 • Zakon o državnim službenicima
 • Zakon o radnim odnosima u državnim organima
 • Zakon o policiji
 • Zakon o zaštiti od požara
 • Zakon o sudijama
 • Zakon o uređenju sudova
 • Zakon o javnom tužilaštvu
 • Zasnivanje radnog odnosa u javnim službama (Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakon o visokom obrazovanju, Zakon o naučnoistraživačkoj delatnosti, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana, Zakon o učeničkom i studentskom standardu)

 PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI