Informator broj 21/2014 od 25.08.2014

Izdvajamo iz ovog broja:

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

 • Primanja koja imaju karakter zarade
 • Naknade troškova zaposlenima i druga primanja koja nemaju karakter zarade u smislu Zakona o radu
 • Druga primanja lica u radnom odnosu kod isplatioca i drugi prihodi licima koja nisu u radnom odnosu kod isplatioca

DONETA JE UREDBA O IZMENAMA UREDBE O NAKNADI TROŠKOVA I OTPREMNINI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA

OBAVEZA SPROVOĐENJA UNUTRAŠNJEG NADZORA POSLOVANJA I IMENOVANJA INTERNOG REVIZORA U PRIVREDNOM DRUŠTVU

DOSTAVLJANJE AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE DOKUMENTACIJE KOJA SE SASTAVLJA U VEZI SA USVAJANJEM FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

JAVNO BELEŽNIŠTVO – SLUŽBA OD JAVNOG POVERENJA

RAČUNOVODSTVENO OBUHVATANJE DRŽAVNIH DAVANJA U SKLADU SA MSFI

 • Računovodstveno obuhvatanje državnih davanja na način koji je propisan MRS 20
 • Računovodstveno obuhvatanje državnih davanja na način koji je propisan MSFI za MSP

KOMISIONA PRODAJA ROBE

 • Komisioni poslovi prema Zakonu o obligacionim odnosima
 • Pravilnik o evidenciji prometa robe i usluga
 • Obaveza po osnovu PDV-a
 • Knjigovodstveno evidentiranje komisione prodaje
 • Prilog 1 – Primer Ugovora o komisionoj prodaji
 • Prilog 2 – Primer Izveštaja komisionara

UGOSTITELJSKA DELATNOST – RAČUNOVODSTVENI I PORESKI ASPEKT

 • Subjekti koji mogu obavljati ugostiteljsku delatnost
 • Obaveze ugostitelja
 • Uslovi za obavljanje ugostiteljske delatnosti u ugostiteljskom objektu, van ugostiteljskog objekta i u pokretnom objektu
 • Vrste ugostiteljskih objekata
 • Razvrstavanje ugostiteljskih objekata u kategorije
 • PDV u ugostiteljstvu
 • Evidencija prometa preko fiskalne kase i obaveza izdavanja računa
 • Nabavka sirovina i materijala za ugostiteljstvo
 • Evidentiranje nabavke i utroška materijala i sirovina i pružanja ugostiteljskih usluga

UGOVORI O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU I USAVRŠAVANJU PRIPRAVNIKA I LICA VAN RADNOG ODNOSA

 • Zakonske odredbe
 • Vrste ugovora
  • Ugovor o osposobljavanju za samostalan rad u struci (pripravnički staž)
  • Model Ugovora o stručnom osposobljavanju
  • Ugovor o stručnom usavršavanju, sticanju posebnih znanja i sposobnosti i obavljanju specijalizacije
  • Model Ugovora o stručnom usavršavanju
 • Prava za vreme osposobljavanja i usavršavanja

ZAJAM ZA NABAVKU ZIMNICE, OGREVA I UDŽBENIKA

 • Uslovi za odobravanje zajma
 • Uređivanje zajma opštim aktom, ugovorom o radu ili odlukom
 • Primer uređivanja zajma opštima aktom poslodavca, odnosno ugovorom o radu
 • Odluka o odobravanju zajma
 • Odobravanje zajma
 • Ugovor o zajmu
 • Otplata zajma obustavljanjem od zarade
 • Poreski tretman isplate i obustave zajma
 • Otpis zajma, odnosno oproštaj duga

 ŠKOLSKI KALENDARI ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE U SRBIJI I AP VOJVODINI ZA ŠKOLSKU 2014/2015. GODINU