Informator broj 22/01 od 02.11.2001.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Isplata zarade iz procenjene dobiti – “trinaesta plata”
 • Podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje u 2002. godini
 • Popis imovine i obaveza na kraju godine
 • Procena vrednosti kapitala prema zakonu o privatizaciji

 

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

 • Indeksi cena na malo za oktobar 2001. godine
 • Indeksi troškova života za oktobar 2001. godine
 • Koeficijenti za revalorizaciju
 • Zatezna kamata za oktobar 2001. godine
 • Eskontna stopa NBJ i zatezna kamata u 2001. godini
 • Premija za rizik na ulaganja u SRJ i realna stopa prinosa
 • Aktuelni podaci
 • Podaci o minimalnoj zaradi i najvišoj osnovici za plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje po periodima primene
 • Zaključak Vlade RS o platama zaposlenih koje se finansiraju iz javnih prihoda RS za septembar 2001. godine
 • Zaključak Vlade RS o osnovici za obračun i isplatu plata izabranih lica iz čl. 7. i 9. Zakona o platama u državnim organima
Dodatna objašnjenja oko primene izmena Uredbe o zaradama u javnim preduzećima
Državni i verski praznici u nastupajućem periodu
Isplata zarade iz procenjene dobiti – “trinaesta plata”
 • Prilog: Odredbe posebnih kolektivnih ugovora u kojima je predviđena isplata iz dobiti odnosno procenjene dobiti
Podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje u 2002. godini
Popis imovine i obaveza na kraju godine
Procena vrednosti kapitala prema zakonu o privatizaciji
Službena mišljenja
 • Mišljenja Ministarstva finansija i ekonomije RS