Informator broj 22/03 od 07.11.2003.

Izdvajamo iz ovog broja:
  • Dobrovoljno osiguranje po Zakonu o PIO – primena čl. 15. i 255. Zakona
  • Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
  • Novi predlog za izmene i dopune Zakona o računovodstvu i reviziji

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Isplata “trinaeste plate” iz procenjene dobiti

Zakonsko izdržavanje – “alimentacija”

Invalidi rada II i III kategorije i ostvarivanje prava na naknade zarada za vreme odsustvovanja sa rada

Dobrovoljno osiguranje po Zakonu o PIO – primena čl. 15. i 255. Zakona

Podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje preduzetnika u 2004. godini

Prodaja akcija iz procesa privatizacije na inicijativu manjinskih akcionara

Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana

Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća

Novi predlog za izmene i dopune Zakona o računovodstvu i reviziji

Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na finansijske transakcije