Informator broj 22/07 od 21.11.2007.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Pokloni deci zaposlenih za Novu godinu i Božić iz sredstava poslodavca u novcu i/ili robi
 • Poreski aspekt plaćanja propratnih događaja povodom Nove godine i Božića
 • Specifičnosti popisa kod preduzetnika

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

 • Podaci o prosečnim bruto zaradama (platama) za oktobar 2007. godine
 • Bruto zarade (ukupno) po opštinama u RS za oktobar 2007. godine
 • Podaci o prosečnim mesečnim zaradama po zaposlenom bez poreza i doprinosa (neto) u RS za oktobar 2007. godine
 • Prosečne zarade po zaposlenom po delatnostima za oktobar 2007. godine
 • Najniža i najviša osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje u 2007. godini
 • Granične neto vrednosti koje opredeljuju obrasce za preračun “neto na bruto” zarade
 • Podaci za obračun otkupne cene stana po Zakonu o stanovanju
 • Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS za oktobar 2007. godine
 • Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak
 • Izmene i dopune Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji
 • Prečišćen tekst Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji

Primanja koja imaju karakter zarade, naknade troškova i druga primanja

Izmene Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama (počev od obračuna i isplate plata za novembar 2007. godine)

Izmene i dopune Uredbe o naknadama i drugim primanjima izabranih i postavljenih lica u državnim organima

 • Prečišćen tekst Uredbe

Od 5. novembra 2007. godine primenjuje se nov način povlačenja naloga za prinudnu naplatu iz trećeg reda prioriteta

Poreski tretman poklona koje poslodavac daje povodom Nove godine i Božića

 • Pokloni deci zaposlenih za Novu godinu i Božić iz sredstava poslodavca u novcu i/ili robi
 • Pokloni zaposlenima iz sredstava poslodavca
 • Pokloni licima koja nisu u radnom odnosu kod darodavca iz sredstava darodavca
 • Davanje poklona u robi i/ili novcu iz sredstava formiranih od sindikalne
  članarine je u potpunosti oslobođeno poreza na dohodak građana
 • Isplate iz sredstava humanitarnih, socijalnih i drugih organizacija pravnih i fizičkih lica deci bez roditelja, deci ratnih vojnih invalida i sl.
 • Poreski aspekt plaćanja propratnih događaja povodom Nove godine i Božića

Popis imovine i obaveza na kraju godine

 • Propisi, rokovi, predmet, organizacija i priprema popisa
 • Način popisa pojedinih vrsta imovine i obaveza
 • Izveštaj o izvršenom popisu i postupak po izveštaju
 • Obaveza obračuna i uplate akcize i poreza na dodatu vrednost na manjkove i rashode
 • Utvrđivanje i knjiženje manjkova, rashoda i viškova sa praktičnim primerima
 • Specifičnosti popisa kod preduzetnika
 • Popis kod korisnika budžetskih sredstava i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

Službena mišljenja

 • Primena Zakona o računovodstvu i reviziji
 • Primena međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja