Informator broj 22/2018 od 07.09.2018.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Utvrđen je Predlog izmena i dopuna Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju kojim se, između ostalog, ukida zakon na osnovu koga su umanjivane penzije
 • Naknada troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada
 • Naknada zarade za vreme privremene sprečenosti za rad – bolovanje

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

OBAVEŠTENJE PORESKE UPRAVE O NOVIM ŠIFRAMA VRSTE PRIHODA KOD PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE ZA POREZ PO ODBITKU – Obrazac PPP-PD 7

UTVRĐEN JE PREDLOG IZMENA I DOPUNA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU KOJIM SE, IZMEĐU OSTALOG, UKIDA ZAKON NA OSNOVU KOGA SU UMANJIVANE PENZIJE 

NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA ZA DOLAZAK NA RAD I ODLAZAK SA RADA

 • Pravo na naknadu troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada
 • Poreski tretman isplata po osnovu naknade troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada
 • Korišćenje poreske olakšice kod naknade troškova prevoza u javnom saobraćaju za dolazak na rad i odlazak sa rada
 • Normativno regulisanje prava na naknadu troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada
 • Pravo državnih službenika i nameštenika na naknadu troškova za dolazak na rad i odlazak sa rada
 • Pravo na naknadu troškova zaposlenih u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja
 • Pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak s rada zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova

NAKNADA ZARADE ZA VREME PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD – BOLOVANJE

 • Ostvarivanje prava osiguranika na naknadu zarade za vreme bolovanja
 • Uslovi za ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • Obezbeđivanje isplate naknade zarade za vreme bolovanja
 • Osnovica za utvrđivanje naknade zarade za vreme bolovanja
 • Visina naknade zarade za vreme bolovanja
 • Obračun naknade zarade za vreme bolovanja
 • Obaveštavanje poslodavca o privremenoj sprečenosti za rad
 • Dužina korišćenja prava na naknadu zarade za vreme bolovanja
 • Usklađivanje osnova za naknadu zarade za vreme bolovanja
 • Bolovanje radi održavanja trudnoće (“trudničko bolovanje”)
 • Naknada plate zaposlenih u državnim organima i javnim službama za vreme bolovanja do 30 dana
 • Naknada za vreme bolovanja vojnih invalida
 • Ostala prava zaposlenih koji su na bolovanju
 • Obavezno upućivanje osiguranika na ocenu radne sposobnosti pred nadležnim penzijsko-invalidskim organom
 • Povezivanje privremene sprečenosti za rad
 • Prigovor u postupku ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu
 • Prilog: Tabelarni pregled visine naknade i načina utvrđivanja osnovice za obračun naknade zarade za vreme bolovanja

UTVRĐIVANJE OTKUPNE I UGOVORNE CENE STANA PRILIKOM OTKUPA NA RATE, U CELOSTI I PREOSTALOG – NEOTKUPLJENOG DELA STANA U DRUŠTVENOJ SVOJINI

 ZAKUP STANA U JAVNOJ SVOJINI NA NEODREĐENO VREME

KORIŠĆENJE STANA U JAVNOJ SVOJINI ZA SLUŽBENE POTREBE

POSTUPCI ZA REŠAVANJE STAMBENIH POTREBA PO ODLUKAMA KORISNIKA SREDSTAVA U DRŽAVNOJ SVOJINI DONETIM NA OSNOVU PRETHODNIH PROPISA

PITANJA I ODGOVORI

SLUŽBENA MIŠLJENJA