Informator broj 24/2019 od 04.11.2019.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Objavljen je novi podatak za usklađivanje naknade zarade za vreme bolovanja koja se isplaćuje na teret RFZO za oktobar 2019. godine
 • Praznovanje 11. novembra – Dana primirja u Prvom svetskom ratu
 • Utvrđen je Predlog Zakona o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. ZAKONI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA ČETVRTOJ SEDNICI DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2019. GODINI

III. KOREKCIJA TUMAČENJA NAČINA UTVRĐIVANJA ZARADA U JAVNIM PREDUZEĆIMA ZA ISPLATE OD 1. JANUARA 2020. GODINE (objavljenog u “Informator”-u broj 23/2019, poglavlje VI)

IV. FISKALNI TRETMAN ISPLATA ZAPOSLENIMA I ČLANOVIMA UPRAVE PO OSNOVU BONUSA I UČEŠĆA U DOBITI ZA 2019. GODINU

 • Fiskalni tretman isplate bonusa i učešća u dobiti zaposlenima
 • Fiskalni tretman isplate bonusa i učešća u ostvarenoj dobiti članovima uprave
 • Nemogućnost isplate bonusa za korisnike budžetskih sredstava

V. POKLONI POVODOM NOVE GODINE I BOŽIĆA I PORESKI TRETMAN OVIH DARIVANJA

 • Pokloni deci zaposlenih za Novu godinu i Božić iz sredstava poslodavca u novcu i/ili robi
 • Pokloni zaposlenima iz sredstava poslodavca
 • Pokloni fizičkim licima koja nisu u radnom odnosu kod isplatioca
 • Davanje poklona u robi i/ili novcu iz sredstava formiranih od sindikalne članarine je u potpunosti oslobođeno plaćanja poreza na dohodak građana i doprinosa za socijalno osiguranje
 • Isplate iz sredstava humanitarnih, socijalnih i drugih organizacija pravnih i fizičkih lica deci bez roditelja, deci ratnih vojnih invalida i sl.
 • Poreski aspekt plaćanja propratnih događaja povodom Nove godine i Božića
 • Prilog 1: Primer Odluke o dodeli novogodišnjih (i/ili božićnih) poklon paketića deci zaposlenih
 • Prilog 2: Tabelarni pregled odredbi posebnih kolektivnih ugovora, a kojima je regulisano pravo dece zaposlenih na poklon povodom Nove godina i/ili Božića

VI. KO MOŽE U STAROSNU I PREVREMENU STAROSNU PENZIJU U 2019. I U 2020. GODINI I KADA IĆI?

 • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju
 • Prevremena starosna penzija
 • Određivanje visine penzije kod osiguranika žene – dodati staž

VII. PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE U 2020. GODINI

 • Uslovi koje fizičko lice koje obavlja samostalnu delatnost mora da ispuni da bi u 2020. godini plaćalo paušalno porez
 • Podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje u 2020. godini
 • Rok za podnošenje zahteva, sadržaj zahteva i rok za donošenje rešenja za paušalno oporezivanje u 2020. godini
 • Prestanak prava na paušalno oporezivanje u toku 2020. godine

VIII. POPIS IMOVINE I OBAVEZA NA KRAJU 2019. GODINE

 • Propisi, rokovi, predmet, organizacija i priprema popisa
 • Način popisa pojedinih vrsta imovine i obaveza kod privrednih društava, zadruga i preduzetnika koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva
 • Izveštaj o izvršenom popisu i postupak po izveštaju
 • Obaveza obračuna i uplate akcize i poreza na dodatu vrednost na manjkove i rashode
 • Utvrđivanje i knjiženje manjkova, rashoda i viškova, sa praktičnim primerima
 • Specifičnosti popisa kod preduzetnika koji poslovne knjige vode po sistemu prostog knjigovodstva
 • Popis kod budžetskih korisnika

IX. SLUŽBENA MIŠLJENJA