Informator broj 25/2017 od 25.10.2017.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Najniža i najviša osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje pri isplatama od 1. novembra 2017. godine
 • 11. novembar – Dan primirja u Prvom svetskom ratu, praznuje se neradno
 • Uslovi za ostvarivanje prava na penziju i ponovno radno angažovanje
 • Plenidba pokretnih stvari, shodno Zakonu o izvršenju i obezbeđenju

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRAVA I PORESKI TRETMAN PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER  ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

IZNOSI USKLAĐENIH ZAKONOM PROPISANIH OSNOVICA ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PRI ISPLATAMA OD 1. NOVEMBRA 2017. GODINE

GRANIČNE NETO VREDNOSTI KOJE OPREDELJUJU OBRASCE ZA PRERAČUN NETO NA BRUTO ZARADE, POČEV OD 1.11.2017. GODINE

UTICAJ NOVOUSKLAĐENE NAJNIŽE OSNOVICE ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA NA OBRAČUN MINIMALNE BRUTO ZARADE

ZAKONI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA 17.10.2017. GODINE  NA PRVOJ SEDNICI DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2017. GODINI

11. NOVEMBAR – DAN PRIMIRJA U PRVOM SVETSKOM RATU, PRAZNUJE SE NERADNO

 • Pravo na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada u dane praznika
 • Naknada zarade za vreme odsustvovanja sa rada i uvećana zarada za rad na dan praznika za zaposlene u javnom sektoru
 • Naknada plate za vreme odsustvovanja sa rada i uvećana plata za rad na dan praznika za državne službenike i nameštenike
 • Plata i uvećana plata zaposlenih u organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave za vreme odsustvovanja sa rada i za rad na dan praznika

AKTI KOJE DONOSE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ZA POTREBE UTVRĐIVANJA POREZA NA IMOVINU ZA 2018. GODINU

 • Akti koje su jedinice lokalne samouprave dužne da donesu
 • Akt koji jedinica lokalne samouprave može (a ne mora) da donese

USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PENZIJU I PONOVNO RADNO ANGAŽOVANJE

 • Starosna penzija
 • Prestanak osiguranja kao uslov za ostvarivanje prava na penziju
 • Mogućnost da zaposleni koji je navršio radni vek ostane u radnom odnosu
 • Otpremnina pri odlasku u penziju
 • Ponovno sticanje svojstva osiguranika korisnika penzije po osnovu različitih oblika rada
 • Plaćanje poreza i doprinosa na zarade penzionisanih lica koja ponovo zasnuju radni odnos
 • Obračun poreza i doprinosa na zarade penzionisanih lica koja zasnuju radni odnos
 • Ponovno određivanje visine penzije na osnovu naknadnog osiguranja

PLENIDBA POKRETNIH STVARI, SHODNO ZAKONU O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU

 • Osnovna pravila
 • Popis i procena pokretnih stvari
 • Prigovor trećeg lica
 • Odlaganje izvršenja
 • Prodaja pokretne stvari
 • Javno nadmetanje
 • Prodaja stvari neposrednom pogodbom
 • Ko ne može biti kupac pokretne stvari?
 • Zaključak o predaji pokretne stvari kupcu
 • Namirenje

RADNI I NERADNI DANI U 2018. GODINI, SHODNO ZAKONU O DRŽAVNIM I DRUGIM PRAZNICIMA U REPUBLICI SRBIJI

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Ministarstvo finansija
 • Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja