Informator broj 28/2018 od 10.12.2018.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 • Usvojene su izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana
 • Usvojene su izmene i dopune Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu
 • Usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima

Uz ovaj broj časopisa “Informator”, svim pretplatnicima šaljemo sledeće knjige:

SADRŽAJ:

I. ZAKONI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA ČETVRTOJ  SEDNICI DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2018. GODINI

II. USVOJEN JE ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU

III. USVOJEN JE ZAKON O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2019. GODINU

IV. USVOJENE SU IZMENE I DOPUNE ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

 • Izuzimanja iz dohotka za oporezivanje
 • Poreska oslobođenja
 • Poreska olakšica za poslodavca – novoosnovano privredno društvo, novoosnovanog preduzetnika i novoosnovanog preduzetnika poljoprivrednika
 • Porez na prihode od nepokretnosti
 • Porez na kapitalne dobitke
 • Dobici od igara na sreću
 • Prihodi po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga
 • Drugi prihodi

V. USVOJENE SU IZMENE I DOPUNE ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

 • Preciziranje šta se smatra radom osnivača, odnosno člana privrednog društva
 • Smanjenje stope doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti sa 1,5% na 0,75%
 • Obaveza plaćanja doprinosa za učenike ili studente koji uče kroz rad u sistemu dualnog obrazovanja
 • Nov način utvrđivanja najniže i najviše mesečne osnovice doprinosa, kao i najviše godišnje osnovice doprinosa i prestanak objavljivanja najviše procenjene godišnje osnovice doprinosa
 • Olakšica za poslodavca – novoosnovano privredno društvo, novoosnovanog preduzetnika i novoosnovanog preduzetnika poljoprivrednika
 • Brisanje odredbi kojima je propisano postupanje nadležne organizacije za obavezno socijalno osiguranje kada prijava na osiguranje nije podneta u roku
 • Način utvrđivanja obaveze plaćanja doprinosa za obveznike kojima je organizacija za obavezno socijalno osiguranje utvrdila svojstvo osiguranika samostalnih delatnosti,  odnosno poljoprivrednika, u slučaju kada doprinos nije utvrđen za raniji period

VI. USVOJENE SU IZMENE I DOPUNE ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA

VII. USVOJEN JE ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU

 • Porez na imovinu
 • Porez na nasleđe i poklon
 • Porez na prenos apsolutnih prava
 • Obaveza dostavljanja isprava poreskom organu i jedinici lokalne samouprave

VIII. USVOJENE SU IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

IX. IZMENE I DOPUNE ZAKONA O STEČAJU

X. USVOJEN JE ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA

XI. USVOJENE SU IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PLATAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA

XII. USVOJENE SU IZMENE I DOPUNA ZAKONA O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

XIII. USVOJEN JE NOVI ZAKON O CENTRALNOM REGISTRU OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA

XIV. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE